Podujatia

Makovická struna

MAKOVICKÁ STRUNA 2017

K stiahnutiu

MAKOVICKÁ STRUNA 2016

  OZNAM

Obec Údol, Ľubovnianske osvetové stredisko, ZRUS –OR v Starej Ľubovni oznamujú, že dňa 22. mája 2016 o 14,00 h sa uskutoční v Údole okresná súťaž interprétov ľudovej piesne – MAKOVICKÁ STRUNA. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili v Ľubovnianskom osvetovom stredisku, nám. gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa u p. Filičkovej. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj laureáti predchádzajúcich ročníkov. Prihlášku si môžete stiahnuť z web stránky: www.osvetalubovna.sk

Termín zaslania prihlášok: do 29. apríla 2016 (najneskôr do 3. mája)
Vek: od 8 rokov
Kategória: sólo, duo, trio

Kontakt: 43 23983, mobil: 0908 998795 - ĽOS, 0903 569806

K stiahnutiu

MAKOVICKÁ STRUNA 2015

V Kultúrnom dome v Šarišskom Jastrabí sa 24. mája 2015 konala okresná súťaž interpretov ľudovej piesne pod názvom MAKOVICKÁ STRUNA. Organizátorom podujatia bol OcÚ v Šarišskom Jastrabi, Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni, OR-ZRUS v Starej Ľubovni  a ÚR ZRUSR v Prešove.
Podujatie malo veľký ohlas u divákov, o čom svedčila preplnená sála kultúrneho domu a povzbudzujúce potlesky pre interpretov. Pred porotu (Viktor Haščák, hudobný redaktor Slov. rozhlasu v Prešove, Jana Ľubimová a Pavol Bogdan z Prešova) sa postavilo 27 spevákov z obcí: Údol, Šarišské Jastrabie, Šambron, Kamienka, Čirč, Jakubany, Litmanová, Plavnica, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Ľubotín, V. Lipník, Plaveč a jedná sólistka z okresu Bardejov.
Hosťom tohtoročnej Makovickej struny bola Spevácka skupina ROSA z Prešova, ktorá postupne rozospievala celú sálu kultúrneho domu. Súťažilo sa v kategóriách – sólo, duo, trio. Porota hodnotila výber piesní, intonáciu, rytmus, všeobecný dojem z interpretácie a ľudový odev speváka. Napokon konštatovala vysokú úroveň interpretácie, ale kritizovala zlý výber piesní, o čom svedčí aj fakt, že náš región Stará Ľubovňa bude reprezentovať len 9 spevákov na celoslovenskom festivale Makovickej struny v Bardejove. Aj napriek tomu to bol pekný umelecký zážitok. O rok sa stretneme na 44. ročníku Makovickej struny, tentoraz v Údole.


MAKOVICKÁ STRUNA -
VÝSLEDKY
ŠARIŠSKÉ JASTRABIE, 24. 5. 2015

I.KATEGÓRIA ( 8 – 14 rokov)
SÓLO

1.      KRISTÍNA  LEŠKOVÁ,  ÚDOL (zlaté pásmo)
2.     
BIBIÁNA FILIČKOVÁ, ŠARIŠ. JASTRABIE ( strieborné pásmo)
3.      VERONIKA LEŠKOVÁ, ÚDOL (strieborné pásmo)
4.      JAKUB FILIČKO, ŠARIŠ. JASTRABIE (strieborné pásmo)
5.      KLAUDIA KORMOŠOVÁ, ŠAMBRON (bronzové pásmo)
6.      LIANA HUTNÍKOVÁ, KAMIENKA (strieborné pásmo)
7.      ANETA BIALKOVÁ, ŠAMBRON (strieborné pásmo)
8.      MARIKA KROMPAŠČÍKOVÁ, ČIRČ (strieborné pásmo)
9.      ANDREA HALADEJOVÁ, JAKUBANY (strieborné pásmo)
10.    IVONA VISLOCKÁ, LITMANOVÁ (strieborné pásmo)

DUO
1.    ANETA BIALKOVÁ, ŠAMBRON, EMA BOGUSKÁ, ŠAMBRON (zlaté pásmo) 

II. KATEGÓRIA ( 15 – 18 rokov)
SÓLO

1.    BARBORA MOJCHEROVÁ, PLAVNICA (zlaté pásmo)
2.
      KRISTIÁN KORMOŠ, ŠAMBRON (strieborné pásmo)
3.      MARTA GADUŠOVÁ, STARÁ ĽUBOVŇA (bronzové pásmo)

DUO
1.   JÁN ZREĽAK, ĽUBOTÍN, RADOVAN NESTORIK, KAMIENKA (zlaté pásmo)

III. KATEGÓRIA (19 – 40 rokov)
SÓLO

1.      ANDREA FOŤKOVÁ, KOŽANY (strieborné pásmo)
2.      MÁRIA SMREKOVÁ, NOVÁ ĽUBOVŇA (zlaté pásmo)
3.      MIROSLAVA GADUŠOVÁ, STARÁ ĽUBOVŇA (bronzové pásmo)

DUO
1.      ANDREA HALADEJOVÁ, JAKUBANY, MÁRIA SMREKOVÁ,  N. ĽUBOVŇA  (strieborné pásmo)

TRIO
1.      KATARÍNA JAREMBINSKÁ, V. LIPNÍK, MICHAELA KAMINSKÁ, V. LIPNÍK,
         MÁRIA MAMRILLOVÁ, V. LIPNÍK (strieborné pásmo)

IV. KATEGÓRIA – ( nad 40 rokov)
DUO

1.      GALINA GUĽAŠOVÁ, PLAVEČ, MÁRIA VRABĽOVÁ, PLAVEČ (strieborné   pásmo)

MAKOVICKÁ STRUNA 2014

K stiahnutiu

Makovická struna 2013

K stiahnutiu

MAKOVICKÁ STRUNA 2012

V Kultúrnom dome v obci Šarišské Jastrabie sa dňa 20. mája 2012 konala okresná súťaž interpretov ukrajinskej ľudovej piesne pod názvom MAKOVICKÁ STRUNA. Gestorom podujatia bola obec šarišské Jastrabie, Ľubovnianske osvetové stredisko a ZRUSR-okresná rada v Starej Ľubovni.
Súťažilo 22 spevákov ľudových piesní z obcí Veľký Lipník, Čirč, Ľubotín, Jakubany, Litmanová, Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Plaveč, Kamienka, Údol, šarišské Jastrabie. Súťaž hodnotila odborná porota v zložení: predseda – Mgr. Božena Hanatová, Mgr. Jana Ľubimová a RSDr. Igor Kreta z Prešova. Porota hodnotila vysokú úroveň speváckych výkonov a preto z nášho regiónu postúpilo aj najviac spevákov.
Podujatie malo veľký ohlas u divákov, o čom svedčila aj preplnená sála kultúrneho domu.

MAKOVICKÁ STRUNA  -  20. 5. 2012   - VÝSLEDKY

I. KATEGÓRIA  (8 – 14 rokov) – SÓLO
1.     KRISTIÁN TIMANÍK, STARÁ ĽUBOVŇA - 3. miesto
2.     VERONIKA LEŠKOVÁ, ÚDOL - 2. miesto
3.     JAKUB FILIČKO, ŠARIŠSKÉ JASTRABIE  - 1. miesto
4.     MÁRIA DEREVJANÍKOVÁ, JARABINA -    nezúčastnila sa

I.
KATEGÓRIA  (8 – 14 rokov) – DUO
1.     ADRIÁNA STAŠENKOVÁ, Šarišské Jastrabie
        ĽUBOŠ DUFALA, Čirč – 1. miesto
II. KATEGÓRIA  (15 - 18 rokov) – SÓLO

1.     VIERA FABEROVÁ, JAKUBANY – 1. miesto  
2.     MIRIAMA RYBOVIČOVÁ, JAKUBANY- 2. miesto

I. KATEGÓRIA  (15 - 18 rokov) – DUO

1.     MICHAELA HREBÍKOVÁ, VEĽKÝ LIPNÍK
        KATARÍNA JAREMBINSKÁ, VEĽKÝ LIPNÍK - 1. miesto s postupom 
2.     KLAUDIA SOKOLOVÁ, ÚDOL
        STANISLAVA PETRIŠINOVÁ, ÚDOL – 2. miesto
3.     RADOVAN NESTORÍK, KAMIENKA
        JÁN ZREĽAK, ĽUBOTÍN  - 1. miesto s postupom
II. KATEGÓRIA  (15 - 18 rokov) – TRIO
1.     ANNA SMREKOVÁ, NOVÁ ĽUBOVŇA
        MÁRIA SMREKOVÁ, STARÁ ĽUBOVŇA
        KATARÍNA DUFALOVÁ, JAKUBANY - 1. miesto s postupom 

III. KATEGÓRIA  (19 - 40 rokov) – SÓLO
1.     NATÁLIA SIKORJAKOVÁ, LITMANOVÁ - 1. miesto s postupom
2.     JOZEF KRAFČÍK, ĽUBOTÍN - 1. miesto
3.     LÝDIA GLADIŠOVÁ, PLAVEČ - 1. miesto
III. KATEGÓRIA  (19 - 40 rokov) – DUO
1.     ANDREA SOKOĽÁKOVÁ, KAMIENKA
        MILAN SOKOĽÁK, KAMIENKA – 1. miesto

 

MAKOVICKÁ STRUNA 2011

29. júna 2011  sa v kultúrnom dome v obci Šarišské Jastrabie konala okresná súťaž interpretov ľudovej piesne pod názvom Makovická struna (23. ročník). Organizátorom podujatia bol Obecný úrad  v Šarišskom Jastrabí, Ľubovnianske osvetové stredisko a ZRUS – OR v Starej Ľubovni. Súťaže sa zúčastnilo 32 interpretov z obci  Čirč, Údol, Šarišské Jastrabie, Litmanová, Kamienka, Vislanka, Ľubotín, Plaveč, Jakubany, Plavnica, Orlov.
V porote pracovali:
Viktor Haščák, hudobný redaktor Slovenského rozhlasu v Prešove,  Mgr.Božena Hanatová a Mgr. Jana Ľubimová z Prešova.

Súťažilo sa v kategóriach – sólo, duo, trio. Porota hodnotila: kvalitný výber piesní, intonáciu, rytmus , všeobecný dojem z interpretácie a ľudový odev speváka.

Výsledky súťaže:
I. kat.  sólo   1.miesto    Jakub Filičko, Šarišské Jastrabie
                                           Veronika Lešková
            duo   1. miesto    Ján Zreľák, Ľubotín
                                           Radovan Nestorik, Kamienka

 II. kat.  duo  1. miesta   Nikola Kerpčárová, Šarišské Jastrabie
                                           Adriána Stašenková, Šarišské Jastrabie
                                          Klaudia Sokolová, Údol
                                          Stanislava Petrišinová, Údol

 III. kat. sólo  1. miesto   Natália Sikorjaková, Litmanová
             duo   1. miesto    Lukáš Rabik, Vislanka
                                           Miroslav Miko, Čirč

 IV. kat. trio    1. miesto    Mária Rabíková, Šarišské Jastrabie
                                            Marta Somičová, Šarišské Jastrabie
                                            Anna Pastirčiková, Šarišské Jastrabie

 V kategórii laureátov bolo ocenené spevácke duo Miroslava Gladišová a Zuzana Filičková zo Šarišského Jastrabia. Porota konštatovala oproti roku 2010 vyššiu úroveň a dobrú pripravenosť spevákov, čo svedčí o tom, že 16 účastníkov (víťazov) sa zúčastni celoslovenského festivalu Makovická struna v Bardejove. Hosťom tohtoročnej Makovickej struny bola Folklórna spevácka skupina FURMAŇE z Trebišova.

    

 

MAKOVICKÁ STRUNA 2010

V kultúrnom dome v obci Jarabina sa koncom mája 2010 uskutočnila okresná súťaž interpretov ľudovej piesne pod názvom Makovická struna. Organizátorom podujatia bol Obecný úrad v Jarabine, Ľubovnianske osvetové stredisko a Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky  Starej Ľubovni. Hosťom 22. ročníka Makovickej struny v Jarabine bolo spevácke duo Vyšivanka z Košíc a ľudová hudba bratov Jendrichovských z Novej Ľubovne.
Súťaže sa zúčastnilo 20 interpretov z obcí Čirč, Údol, Šarišské Jastrabie, Jakubany, Orlov, Kamienka, Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa. Ich výkony hodnotila porota, v ktorej pracovala Božena Hanatová, Anna Derevjaniková a Viktor Haščák z Prešova. V kategórii sólo spevákov získala prvé miesto a súčasne aj postup na celoslovenský festival Andrea Timočková, v kategórii trio skončili na prvom mieste Mária Rabíková, Marta Somičová, Anna Pastirčiková. Celoslovenský festival sa uskutoční v Bardejove v decembri.

Nastavenia cookies