Podujatia

FESTIVAL FOLKLÓRU RUSÍNOV - UKRAJINCOV SLOVENSKA

Koná sa každoročne v obci Kamienka.   Program pozostáva z troch programových blokov - Vitajte v Kamienke, Holose, Holose – súťaž speváckych skupín a Barvinková Kamienka. Podujatia sa tohto roku uskutočnilo 30. - 31. 5. a  zúčastnilo sa ho 14 speváckych skupín - domáce kolektívy a z hosťujúcich, súbory z Chomutova, Užhorodu a FS Kičera z Poľska. Hlavným garantom je Zväz Rusínov – Ukrajincov SR, Obec Kamienka, PSK – ĽOS.

Nastavenia cookies