Podujatia

ROMANO VESELIŠAGOS

V mesiaci október 2008 Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni s finančnou podporou MK SR v Bratislave, zorganizovalo v DK v Starej Ľubovni VIII. ročník Festivalu rómskej kultúry a folklóru.
     Cieľom podujatia bolo uchovávanie rómskych tradícii (hudba, spev a tanec), podpora činnosti rómskych kolektívov, objavovanie nových talentov v oblasti ZUČ. Festivalu sa zúčastnili folklórne i nefolklórne kolektívy a jednotlivci rôznych žánrov ZUČ z okresu i mesta Stará Ľubovňa. Hosťom programu bol hudobno-tanečný a spevácky súbor KESAJ ČHAVE z Kežmarku pod vedením Ivana Akimova.

FESTIVAL RÓMSKEJ KULTÚRY A FOLKLÓRU 2012

ĽOS bolo 28. septembra 2012 organizátorom X. ročníka FESTIVALU RÓMSKEJ KULTÚRY A FOLKLÓRU. Svoj talent prezentovali deti, mládež a dospelí z mesta a obcí nášho regiónu (Jakubany, Čirč, Lomnička, Podsadek-Stará Ľubovňa). Hosťami festivalu boli: Patrik Žiga, saxafonista z Domaňoviec a rómska dievčenská spevácka skupina Sabrosa z Raslavíc. Podujatie bolo stanovené do troch žánrovo odlišných celkov: 1/ vystúpenie rómskych folklórnych a nefolklórnych skupín, 2/ vystúpenie sólistov a inštrumentalistov, 3/ vystúpenie hostí.
Festival rómskej kultúry si získal sympatie mnohých fanúšikov rómskej kultúry. Podujatie realizovalo už po 10.-krát Ľubovnianske osvetové stredisko za finančnej podpory Úradu vlády SR  v rámci programu Kultúra národnostných menšín.

           

Nastavenia cookies