Podujatia

OKRESNÁ PREHLIADKA DUCHOVNEJ PIESNE

Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s FÚ- gréckokatolíckym v Starej Ľubovni realizuje v mesiaci december v grécko-katolíckom chráme  Matky Ustavičnej pomoci okresnú prehliadku duchovnej piesne. Prehliadky sa môže zúčastniť každý cirkevný spevácky zbor bez ohľadu na počet členov, zriaďovateľa či obsadenie. Cieľom okresnej prehliadky je podporiť činnosť a rozvoj spevu v okrese, ako aj zvyšovať umeleckú a interpretačnú úroveň cirkevnýchspeváckych zborov.

Okresná prehliadka duchovnej piesne 2016

OKRESNÁ PREHLIADKA DUCHOVNEJ PIESNE 2015

XX. ročník - Okresná prehliadka duchovnej piesne 2014

XIX. roč. okresnej prehliadky duchovnej piesne 2013

XVIII. roč. okresnej prehliadky duchovnej piesne 2012

Na 9. 12. 2012 pripravilo Ľubovnianske osvetové stredisko a Grécko-katolícky farský úrad v Starej Ľubovni OKRESNÚ PREHLIADKU DUCHOVNEJ PIESNE – XVIII. ročník. V tunajšom chráme MÚP opäť zazneli chrámové piesne a koledy. Návštevníkom sa svojím repertoárom predstavilo celkom 12 zborov z nášho regiónu: Plaveč (2 zbory), Jakubany, Chmeľnica (2 zbory), Podolínec, Hniezdne, Kolačkov (3 zbory), Kamienka.
Hosťom okresnej prehliadky bol grécko-katolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova. Vystúpenie chrámových zborov sprevádzala Mgr. Darinka Belišová.

OKRESNÁ PREHLIADKA DUCHOVNEJ PIESNE 2011

Ľubovnianske osvetové stredisko a Grécko-katolícky farský úrad v Starej Ľubovni zorganizovali už v poradí 17. ročník Okresnej prehliadky duchovnej piesne. Táto kultúrno-spoločenská akcia plná vznášajúcich sa hudobných tónov sa konala 11. decembra v grécko-katolíckom chráme Matky Ustavičnej Pomoci.
Počas trojhodinového vystúpenia sa predstavili štyri spevácke skupiny a päť chrámových zborov vrátane domáceho zboru Blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, z Plavča, Kolačkova, Chmeľnice, Podolínca a pravoslávny chrámový zbor z Jarabiny. Hosťom bola speváčka ľudovej a duchovnej piesne Monika Kandráčová z krásnej Lúky.
Účasť bola naozaj pestrá, pretože samotní účinkujúci boli rôznych narodnostných menšín, či už Šarišania, Gorali, Nemci, Rusíni. Zbory a spevácke skupiny vystupovali v pekných, jednotných odevoch, typických pre tú - ktorú etnografickú skupinu. Konferencierkou podujatia bola Mgr. Darina Belišová.

Okresná prehliadka duchovnej piesne 2010

To najkrajšie z najkrajšieho sa prenieslo v nedávnu decembrovú nedeľu do Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Predstavili sa v ňom cirkevné chrámové zbory zo Svidníka cez Poráčsku dolinu do Podolínca, Hniezdneho, Plavča na hraniciach s Poľskom, Šarišského Jastrabia, nemeckej Chmeľnice, rusínskej Jarabiny a Jakubian či goralského Kolačkova.
Po šestnástykrát sa v Starej Ľubovni konala prehliadka cirkevných chrámových zborov, ktorú aj tento rok organizovalo Ľubovnianske osvetové stredisko, gréckokatolícka farnosť Matky ustavičnej pomoci a Prešovský samosprávny kraj. Účastníkov privítal a prehliadku otvoril otec Marián Pacák.
     Závratné bohatstvo nápevov a nádherných textov v staroslovienčine, rusínčine, ukrajinčine, slovenčine, nemčine, v nárečiach goralskom, šarišskom, spišskom - tesne pred sviatkom svätej Lucie, ktorý tvorí akúsi pomyselnú bránu predvianočnému času, dopĺňala krása rovnošiat a rozmanitosť ľudových odevov účinkujúcich. Prelínali sa rímskokatolíci s pravoslávnymi i gréckokatolíkmi a všetci sa zjednotili v radosti z blížiacich sa vianočných sviatkov, ktoré sú predovšetkým oslavou narodenia Betlehemského Božieho dieťatka, Ježiša Krista.
     Deti, mládež, dospelí, spevácke zbory, skupiny ženské, miešané, bez hudobného sprievodu, so sprievodom akordeónov, kybortov, trúbky, ľudovej kapely, bez rozdielu preukázali, že žijú piesňou na oslavu Pána. Obecenstvo udržali v laviciach viac ako tri a pol hodiny. To ich za nádherné zážitky odmeňovalo potleskom. Neodmysliteľne sa o príjemnú atmosféru ako každý rok príčinila aj skvelá moderátorka Darinka Belišová. Záverečné slovo patrilo otcovi Mariánovi Andrejovi Pacákovi, ktorý neopomenul pozvať všetkých na budúcoročnú prehliadku.                     
(Tatranský Korzár, Monika Tančáková)

XV. ročník okresnej prehliadky duchovnej piesne 2009

Ľubovnianske osvetové stredisko a Grécko-katolícky FÚ v Starej Ľubovni uskutočnili dňa 13. 12. 2009  okresnú prehliadku duchovnej piesne (XV. roč.). 
V chráme Matky Ustavičnej Pomoci opäť zazneli chrámové piesne a koledy.
Návštevníkom sa svojím repertoárom predstavilo celkom 9 zborov z nášho regiónu a Starej Ľubovne (Plaveč, Šarišské Jastrabie, Kamienka, Jakubany, Chmeľnica -  2 zbory, Podolínec, Hniezdne a Stará Ľubovňa). Prehliadku chrámových zborov symbolizovala rôznorodosť národností v regióne.
Umelecky neopakovateľný zážitok vyvolala známa speváčka ľudových a chrámových piesní MONIKA KANDRÁČOVÁ z Krásnej Lúky. Jej repertoár tvorili vinše, koledy a vianočné piesne. Vystúpenie chrámových zborov sprevádzala  moderátorskym slovom Mgr. Darinka Belišová. Úvodné a záverečné slovo patrilo hostiteľovi o. Mariánovi Andrejovi Pacákovi CSsR – správcovi grécko-katolíckej farnosti.