Podujatia

DÚHA 2013/2014

Víťazi celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA – 18. ročníka (v celkovom počte 52) sa stretli na jej vyhodnotení a odovzdávaní cien 2. 5. 2014 v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva SR, hlavným organizátorom  Ľubovnianske osvetové stredisko. V kultúrnom programe, venovanom účastníkom, a ktorý podčiarkol slávnostný ráz podujatia,  sa vystriedali recitátori, hudobníci, tanečníci a speváci zo ZUŠ J. Melkoviča (pripravila Dr. Eva Kollárová). Za porotu literárnej časti sa deťom prihovoril jej predseda PhDr. Peter Karpinský, za výtvarnú časť na vernisáži víťazných výtvarných prác v Provinčnom dome akad. maliarka Eva Končeková. Víťazi, okrem vecných cien za umiestnenie na popredných troch miestach a mimoriadnych cien,  si určite odnášali aj emotívne zážitky – program, krst zborníčka (víťazné literárne a výtvarné práce – vydalo ĽOS), autogramiáda najnovšej knihy Petra Karpinského Kde asi rozprávka býva a prehliadka našej dominanty – Ľubovnianskeho hradu (vstup grátis). V záverečnom slove Ing. Martin Karaš, riaditeľ ĽOS,  poďakoval všetkým inštitúciám, ktoré sa spolupodieľali buď organizačne, alebo finančne na príprave súťaže a všetkým oceneným zaželal veľa úspechov a radosti v ďalšej tvorivej práci, aby sa mohli zúčastniť aj ďalšieho už 19. ročníka tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa bude konať v máji 2015.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies