Podujatia

ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ ŠTUDENTOV SŠ

Koná sa každoročne v mesiaci február. Je podujatím talentovaných jednotlivcov a kolektívov v oblasti hudby, spevu, tanca, divadla a umeleckého slova. Cieľom je podporovať talenty na stredných školách a výsledky ich práce prezentovať aj širšej diváckej verejnosti.

PREHLIADKA ZUČ študentov stredných škôl 2015

Dňa 13. februára 2015 sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni konal 12. ročník okresnej prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti študentov SŠ. Cieľom bolo podporiť tvorivú záujmovú činnosť na stredných školách, vyhľadávať nové hudobné, spevácke, tanečné a i. talenty a výsledky svojej práce prezentovať širšej poslucháčskej verejnosti. Vo viac ako 2 hodinovom programe sa prezentovali študenti 4 stredných škôl – Gymnázium T.V, SOŠ na Jarmočnej ul., Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša a SOŠT v Starej Ľubovni.
Programové vystúpenie študentov Gymnázia T.V. pozostávalo zo 6 čísiel : Tieňové divadlo, sólo na akordeóne v prevedení študenta Zamišku,  Zumba, GLOW- spevácka skupina(Lucka Zamišková, Marianna Vislocká, Miriam Rybovičová, Peter Zamiška), tanečno-akrobatické kreácie  a populárnou piesňou FALLING SLOWLY v podaní Matúša Nemerguta a Tatiany Mikitovej.
SOŠ na Jarmočnej sa predstavila  chlapčenským ľudovým spevom . Skupina Kopčak Group sa prezentovala ľudovými piesňami. Chlapčenským tancom a ľudovým spevom sa predviedli aj študenti SOŠT. Zvláštnym, zaujímavým a náročným vystúpením (čo sa týka oblečenia a kulís) sa predstavilo Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša  s číslami: AFRICKÝ ŠAMAN. (študent Marek Fedák predviedol zručnosť pri manipulácii s djabolom. Predstavenie bolo doprevádzané hudbou a kulisami v africkom štýle. V druhom záverečnom vystúpení TANEC ČÍNSKYCH DRAKOV - štyria študenti v maskách predstavili dvoch tancujúcich drakov, ktorých cvičila krotiteľka v cirkuse. Jednotlivé vystúpenia hodnotila „porota“: Ing. Martin Karaš, riad. ĽOS, pracovníci : M. Leškovská a V. Filičková. Členovia poroty konštatovali vzrastajúcu kvalitu jednotlivých programových vystúpení a vyzdvihli trpezlivosť pedagógov, ktorí študentov na prehliadku pripravujú. Poďakovanie patrí aj rodičom študentov.
Cenu riaditeľa Ľubovnianskeho osvetového strediska v St. Ľubovni získala SŠ – Gymnázium T.V. za  kolektívny výkon, pestrosť a nápaditosť programového vystúpenia. Zvláštnu cenu ĽOS získalo Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša za program Tanec čínskych drakov. Ďakovné listy za úspešnú reprezentáciu od organizátora získali vedúci kolektívov všetkých zúčastnených SŠ.  Konferencierkou okresnej prehliadky bola Mária Štupáková – študentka Gymnázia T.V.

Prehliadka ZUČ stredných škôl 2014

Prehliadka ZUČ stredných škôl 2013

Prehliadka zájmovej umeleckej činnosti žiakov stredných škôl 2012

Dňa 15. februára 2012 sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni konal už 9. roč. okresnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti študentov stredných škôl. Cieľom bolo podporiť tvorivú záujmovú činnosť na stredných školách, vyhľadávať nové muzikantské, spevácke, tanečné a iné talenty a výsledky svojej práce prezentovať širšej poslucháčskej verejnosti.
Vo viac ako hodinovom programe sa prezentovali študenti štyroch stredných škôl – Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša (Mgr. M. Kočišová), SOŠ Jarmočná (ped. Marta Abrahamovská), Obchodná akadémia (ped. Mgr. Daniela Figulová) a Gymnázium T. Vansovej (Mgr. Alena Konevalová).
Organizátor podujatia, ĽOS v Starej Ľubovni konštatoval vzrastajúcu kvalitu jednotlivých programových vystúpení a vyzdvihol trpezlivosť pedagógov, ktorí študentov na prehliadku pripravujú.
Cenu riaditeľa ĽOS na 9. ročníku okresnej prehliadky získala OA v Starej Ľubovni. Ďakovné listy za úspešnú reprezentáciu od organizátora získali ved. kolektívov. Konferencierkou okresnej prehliadky bola Simona Straková, študentka Gymnázia T. Vansovej.

 

Prehliadka ZUČ stredných škôl 2011

Dňa 18. februára 2011 sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni konal 8. roč. okresnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti študentov stredných škôl. Cieľom bolo podporiť tvorivú záujmovú činnosť na stredných školách, vyhľadávať nové muzikantské, spevácke, tanečné a i. talenty a výsledky svojej práce prezentovať širšej poslucháčskej verejnosti.Vo viac ako hodinovom programe sa prezentovali študenti 3 stredných škôl – Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša (pedag. Mgr. Monika Biganičová, SOŠ  na Jarmočnej ( pedag. Marta Abrahamovská), a Obchodná akadémia (pedag. Daniela Figurová).
Programové vystúpenie študentov latino-klubu Cirkevného gymnázia pozostávalo z dvoch tancov : Jive a orientálneho tanca.
„Bavme sa spolu“ – pod týmto názvom sa predstavila SOŠ na Jarmočnej ulici. Bola to zmes ľudových a tanečných piesní, tanečnej kreácie a gymnastického bloku – športové prvky.
OA sa predstavila ľudovými piesňami, spevom populárnych piesni, paródiou – Lady Gaga (tanec a spev), scénkou „Základy randenia“ a gymnastickou choreografiou.
Organizátor podujatia Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni konštatoval vzrastajúcu kvalitu jednotlivých programových vystúpení a vyzdvihol trpezlivosť pedagógov, ktorí študentov na prehliadku pripravujú.
Cenu Ľubovnianskeho osvetového strediska v St. Ľubovni na 8. ročníku okresnej prehliadky získala SOŠ na Jarmočnej ul. v Starej Ľubovni. Cenu jednotlivca za gymnastickú choreografiu získala študentka OA v St. Ľubovni Barbora Kotuličová. Ďakovné listy za úspešnú prezentáciu od organizátora získali ved. kolektívov. Konferencierkou okresnej prehliadky bola Simona Straková – študentka Gymnázia Terézie Vansovej.

Nastavenia cookies