Podujatia

Hviezdoslavov Kubín 2012

Okresná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila v dňoch:
I. kategória - 20. 3., II. kategória - 21. 3., III. kategória - 22. 3., IV. kategória - 27. 3. 2012. Zúčastnilo sa jej 115 recitátorov, ich výkony hodnotila odborná porota, zložená z členiek poradného zboru pre umelecký prednes, ktorý pracuje pri ĽOS - pp. M. Mackovčinová, E. Kollárová, D. Belišová, M. Runčáková, G. Vilčeková, L. Hricíková, D. Derevjaníková, A. Kopčáková, E. Konkoľová, E. Miklušová, M. Sekulová, K. Solecká, G. Juríčková, I. Nováková.
Víťazi okresného kola postupujú na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční 13. 4. 2012 v Starej Ľubovni  a jej organizátorom bude Ľubovnianske osvetové stredisko. 58. ročník HK - celoslovenské kolo sa uskutoční v dňoch 20. - 23. júna 2012 v Dolnom Kubíne.
LISTINA VÍŤAZOV:
1. kategória poézia:   1. miesto - Mária Mišenková, ZŠ Ul. Komenského, Stará Ľubovňa
                                      2. miesto - Mária Barnovská, ZŠ Kolačkov
                                      3. miesto - Kristína Barnovská, ZŠ Kolačkov
                     próza:     1. miesto - Jakub Pluta, ZŠ Levočská ul., Stará Ľubovňa
                                     2. miesto - Filip Halčišák, ZŠ Plaveč
                                     3. miesto - Michal Vyparina, ZŠ Plavnica
2. kategória poézia:  1. miesto - Patrik Čokina, ZŠ Jarabina
                                     2. miesto - Michaela Prejsová, ZUŠ J. M., Stará Ľubovňa
                                     3. miesto - Klára Muchová, ZŠ sv. CaM, Stará Ľubovňa
                       próza:   1. miesto - AnnaMária Šoltýsová, ZŠ Ul. Komenského, Stará Ľubovňa
                                     priamy postup (víťazka celosl. súťaže 57. HK) - Natália Timaníková, Gymnázium T. V. Stará Ľubovňa
                                     3. miesto - Milan Štefanik, ZŠ Jarabina
3. kategória poézia:  1. miesto - Barbora Plutová, ZŠ Levočská ul., Stará Ľubovňa
                                     2. miesto - Nikola Derevjaníková, ZŠ Jarabina
                                     3. miesto - Lenka Šmidová, ZŠ Ul. Komenského, Stará Ľubovňa
                      próza:    1. miesto - Silvia Labantová, ZŠ Jarabina
                                     2. miesto - Alexandra Kopinská, ZŠ Ul. Komenského, Stará Ľubovňa
                                     3. miesto - Radoslava Veselovská, ZŠ Nová Ľubovňa
4. kategória poézia:  1. miesto - Mariana Vislocká, ZUŠ J. M.,  Stará Ľubovňa
                                     2. miesto - Simona Straková, Gymnázium T. V., Stará Ľubovňa
                                                       - Veronika Grešová, ZUŠ J. M., Stará Ľubovňa
                                                       - Daniela Obrochtová, OA Stará Ľubovňa
                      próza:   1. miesto - Dominika Grešová, ZUŠ J. M., Stará Ľubovňa
                                   

Nastavenia cookies