Podujatia

2020

FESTIVAL ZUČ SŠ 2020

27. februára 2020 sa v meste Stará Ľubovňa v Dome kultúry ĽOS organizoval 15. ročník FESTIVALU ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL. O takmer dvojhodinový program sa postarali študenti staroľubovnianskych stredných škôl a pod vedením svojich pedagógov dokázali zaujať publikum, ktoré sa im patrične odmenilo burácajúcim potleskom. Hlavným cieľom festivalu je podporovať tvorivú záujmovú činnosť na stredných školách a vyhľadávať nové muzikantské, spevácke, tanečné a iné talenty. Stredné školy: Gymnázium Terézie Vansovej, Stredná odborná škola Jarmočná, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša a Stredná odborná škola technická nezaháľali, a pre divákov si pripravili hneď niekoľko vystúpení a každé z iného súdka. Študenti priniesli rozmanité druhy umenia ako spev, tanec, divadlo či gymnastika. Spomedzi všetkých stredných škôl bola cenou ĽOS ocenená Stredná odborná škola technická, ktorá svojím programom "Študentský kaleidoskop" najviac očarila porotu. Odborná porota to však nemala ľahké a výnimočne udelila aj cenu za osobitný výkon, ktorú si odnieslo Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša pri stvárnení pantomimickej dramatizácie "Blahoslavená Anna Kolesárová – mučeníčka čistoty". Riaditeľ ĽOS Ing. Martin Karaš pri odovzdávaní ocenení nezabudol podotknúť, že veľký podiel na úspechu každej školy majú pedagógovia, ktorí svojich žiakov podporujú a vedú pri rozvíjaní ich talentov a majú dostatok trpezlivosti pri príprave na festival. Úspešnosť tohto ročníka vyjadruje aj fakt, že sa festivalu zúčastnilo vyše sto študentov. Už dnes sme zvedaví, čo si študenti pripravia na budúci 16. ročník Festivalu záujmovej umeleckej činnosti študentov stredných škôl.

Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies