Podujatia

POETICKÁ ĽUBOVŇA

Poetická Ľubovňa 2019

201903190929440.poeticka-lubov-a-logo-modre

Literárna súťaž začínajúcich dospelých autorov bez obmedzenia veku POETICKÁ ĽUBOVŇA má celoslovenský charakter. Vytvára priestor na rozvíjanie literárnych talentov a možnosť konzultácie s odbornou porotou na rozborovom seminári, nasledujúcom po slávnostnom vyhodnotení súťaže.

K stiahnutiu

Poetická Ľubovňa 2018

Prešovský samosprávny kraj, Ľubovnianske osvetové stredisko, Mesto Stará Ľubovňa a KDH vyhlasujú XXV. ročník celoštátnej literárnej súťaže dospelých začínajúcich autorov, POETICKÁ ĽUBOVŇA.

Do súťaže sa môže zapojiť študujúca stredoškolská a vysokoškolská mládež, ale i dospelí začínajúci autori bez obmedzenia veku, ktorých práce neboli doposiaľ knižne publikované a súčasne nie sú prihlásené do inej súťaže.

Vyhodnotenie a slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže "Poetická Ľubovňa" sa uskutoční v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni v mesiaci marec roku 2018. Podrobné podmienky súťaže nájdete na stránkach našej organizácie alebo v priloženom textovom dokumente.

Ľubovnianske osvetové stredisko

V poradí 26. ročník Poetickej Ľubovne pozná víťazov

Celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov Poetická Ľubovňa spojená s udelením Ceny otca Vasiľa Kočembu, ktorá zapísala už svoj 26. ročník, pozná víťazov. "Hlavnú cenu si za poéziu prevzala Zuzana Martišková z Topoľčian," informovala vedúca odboru kultúry na MsÚ v Starej Ľubovni Eva Kollárová.

Porota v zložení Ján Petrík, Peter Karpinský a Eva Kollárová musela z viac ako 319 prác od 102 autorov zo všetkých kútov Slovenska vybrať tie najlepšie. "Napokon sme sa rozhodli udeliť celkovo 34 ocenení," doplnila Kollárová.

Okrem hlavnej udelila porota aj Cenu otca Vasiľa Kočembu. Ňou organizátori každý rok vzdávajú úctu vzácnemu človeku. „V decembri 2017 uplynulo 20 rokov od smrti básnika, novinára, publicistu a kňaza Vasiľa Kočembu, ktorý pochádzal z neďalekej obce Veľký Lipník. Unikátnosť jeho básnického diela spočíva v jeho dvojjazyčnosti. Písal totiž v ukrajinskom a slovenskom jazyku. K jeho najznámejším dielam patrí zbierka Zo zeme a z neba. Spolu so staroľubovnianskou poetkou Monikou Tančákovou stál pri zrode Poetickej Ľubovne, ktorej až do svojej smrti predsedal," vysvetlila Kollárová s tým, že Cenu otca Vasiľa Kočembu si tento rok z rúk poroty prevzala Jana Jamrichová zo Starej Ľubovne.

Ďalšie ocenenia získali Tomáš Kvič z Košíc, Klaudia Rybovičová z obce Hromoš, Emília Filipová zo Svätého Petra, Emília Molčániová z Predajnej a v neposlednom rade aj Peter Šípoš z Topoľčian a Kristián Lazarčík z Horných Otrokoviec. "Okrem toho sme 13 autorom poézie i prózy udelili čestné uznanie. V kategórii poézia do 20 rokov dominovali Adam Kollár a Natália Timaniková, obaja zo Starej Ľubovne a v poézii nad 20 rokov to bola Diana Laslopová z Prievidze. Adam Kollár si odniesol prvé miesto aj v hodnotení prózy," uzatvára Kollárová.

Zdroj: TASR

Poetická Ľubovňa 2017

XXV. ročník

POETICKÁ ĽUBOVŇA 2016

XXIV. ročník

POETICKÁ ĽUBOVŇA 2015

XXIII. ročník

K stiahnutiu

Poetická Ľubovňa 2014

XXII. ročník

K stiahnutiu

Poetická Ľubovňa 2013

XXI. ročník

K stiahnutiu

Poetická Ľubovňa 2012

XX. ročník

K stiahnutiu

Poetická Ľubovňa 2011

XIX. roč.

V sobotu, 19. februára, sa v priestoroch Ľubovnianskeho osvetového strediska stretla porota, aby vyhodnotila práce zaslané do celoslovenskej literárnej súťaže POETICKÁ ĽUBOVŇA. Porotu tvorili Ján Petrík, Spišská Nová Ves - predseda, Peter Karpinský, Prešov, Eva Kollárová - Stará Ľubovňa, Irina Nováková, Stará Ľubovňa. Do súťaže bolo zaslaných 285 prác, 62 – próza od 43 autorov a 223 – poézia od 49 autorov.
     Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 12. marca 2011 v obradnej sieni Mestského úradu v Starej Ľubovni. Hosťom tohtoročnej PĽ bol spisovateľ PhDr. Peter Karpinský PhD . Okrem ocenených autorov uvítame účasť všetkých priaznivcov tohto žánru.

K stiahnutiu

Poetická Ľubovňa - XVIII. roč.

Celoslovenská literárna súťaž dospelých začínajúcich autorov sa uskutočňuje vždy v marci príslušného roka. Je určená pre stredoškolskú mládež a dospelých začínajúcich autorov bez obmedzenia veku, ktorých práce neboli knižne publikované. Súťaží sa v kategórii poézia a próza. Organizátormi podujatia sú ÚPSK, ĽOS, Mesto Stará Ľubovňa a KDH.

Literárna súťaž začínajúcich dospelých autorov bez obmedzenia veku POETICKÁ ĽUBOVŇA má celoslovenský charakter. Vytvára priestor na rozvíjanie literárnych talentov a možnosť konzultácie s odbornou porotou na rozborovom seminári, nasledujúcom po slávnostnom vyhodnotení súťaže.

,,Možnosť poskytnúť práve tento priestor považujem pre literárnu súťaž za najpodstatnejší. Som rád, že Poetická Ľubovňa k tomuto stavu dospela a že ho naozaj považuje za svoj najpodstatnejší zmysel. Už preto, že jej popri všetkých svetských ležia na srdci aj duchovné hodnoty človeka. V mene zdravšieho vývoja mladej slovenskej literatúry jej to úprimne želám aj do budúcich rokov."
Ján Petrík, predseda poroty (zo zborníka Impresie, vydaného pri príležitosti 15. roč.)

POETICKÁ ĽUBOVŇA 2009/2010
Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže amatérskej literárnej tvorby sa skutočnilo 6. 3. 2010  v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni za prítomnosti ocenených autorov, hostí a sympatizantov tohto žánru. Ukážky z tvorby ocenených autorov predstavili členky literárneho klubu (vedúca PaedDr. Eva Kollárová) a Mgr. Darina Belišová, ktorých vhodne dopĺňalo trio hudobníčok a speváčok pod vedením Mgr. Veroniky Boďovej. Vhodným slovom Mgr. Darina Belišová priblížila životopis a diela o. Vasiľa Kočembu, ktorý stál pri zrode Poetickej Ľubovne. Nasledovalo stručné zhodnotenie úrovne zaslaných prác (celkom ich bolo 345 od 85 autorov) predsedom poroty Jánom Petríkom. Po odovzdaní cien a diplomov, ktorého sa ujali viceprimártor JUDr. Milan Knapík, prednostka MsÚ PhDr. Klaudia Satkeová, riaditeľka ĽOS Irina Nováková a predseda poroty Ján Petrík, všetkých prítomných oslovila beseda spojená s predstavovaním čerstvo vydanej zbieročky poézie Jednotlivec (Trochejský kôň) z pera básnika z Dobšinej Pavla Garana, hosťa tohtoročnej Poetickej Ľubovne. Moderátorstva sa už tradične bravúrnym spôsobom ujal PhDr. Peter Karpinský, PhD z PU v Prešove, člen poroty Poetickej Ľubovne. Na rozborovom seminári sa porota venovala individuálne každému autorovi a jej cenné rady určite pomôžu pri ich ďalšej tvorbe, čo môžeme hodnotiť ako veľký prínos tohto podujatia.
POROTA
JÁN PETRÍK, SRo Košice, PETER KARPINSKÝ, PU Prešov, EVA KOLLÁROVÁ, MsÚ Stará Ľubovňa,
IRINA NOVÁKOVÁ, ĽOS Stará Ľubovňa
udelila ocenenia
HLAVNÁ  CENA - CENA ĽOS
MARIKA SMOROŇOVÁ, Nová Ľubovňa
CENA  PRIMÁTORA MESTA  STARÁ  ĽUBOVŇA
IVANA GIBOVÁ, Košice
CENA  KDH
ROMAN BEŇO, Trnava
CENA  o.  VASIĽA  KOČEMBU
JURAJ GONŠOR, Zákamenné
CENA POROTY
LENKA DZOBOVÁ, Humenné
CENA ĽUBOVNIANSKEHO  LITERÁRNEHO  KLUBU
LUKÁŠ KATUŠČÁK, Prešov

POÉZIA
1. JANA PIKNOVÁ, Stará Ľubovňa
2. JANA VARCHOLOVÁ, Košice
3. ALŽBETA KALAMÁROVÁ, Zvolen

ČESTNÉ UZNANIE
MÁRIA KOĽAJOVÁ, Senica
MARCELA VINCOVÁ, Michalovce
HELENA DANIŠOVÁ, Jaslovské Bohunice
MÁRIA BUDZÁKOVÁ, Stará Ľubovňa
RUŽENA ŠÍPKOVÁ, Myjava
MIROSLAV BÚRAN, Jablonica

PRÓZA

1. LENKA SUCHÁ, Košice
2. ZDENKO FAJČÁK, Holčíkovce
3. JÚLIUS NOVAKOVIČ, Revúca

ČESTNÉ UZNANIE
RADOVAN POTOČÁR, Levice
HANA ŠUSTKOVÁ, Úpice, ČR
EMÍLIA MOLČÁNIOVÁ, Predajná
MILAN SABO, Bežovce

 


Nastavenia cookies