Podujatia

HISTÓRIA

História mojej obce, mesta

HISTÓRIA MOJEJ OBCE/MESTA
Vyhodnotenie
8. apríla 2015 sa v Ľubovnianskom osvetovom stredisku stretla porota zložená z pracovníkov Ľubovnianskeho múzea - Mgr. Eduarda Laincza, Mgr. Petra Žarnovského (historici) a Mgr. Františky Marcinovej (dokumentaristka), ktorá takto rozhodla o víťazoch súťaže:

Kategória JEDNOTLIVCI:
 
1. miesto:         Sebastián LUKÁČ, 7. roč., ZŠ s MŠ Ľubotín
                        (História mojej obce/Ľubotín – písomná forma)
1. miesto:         Diana REĽOVSKÁ, 8.B, ZŠ s MŠ Podolínec
                        (Piaristický kláštor a kostol – PC prezentácia)
2. miesto:         Karolína DARÁKOVÁ, 6. roč., ZŠ s MŠ Ľubotín
                        (História mojej obce/Ďurková – písomná forma)
2. miesto:         Miroslava DZIAKOVÁ, V. B, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa
                        (Ľudový odev z Jakubian – písomná forma)
 
ČESTNÉ UZNANIE:             Stanislav HNATKOVIČ, V.A, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa                                                            
                                          (História mojej rodiny – PC prezentácia


Kategória KOLEKTÍV:
 
1. miesto:         ZŠ s MŠ JARABINA - Simona Česelková, Peter Kavecký,
                        Veronika Virová – 9. roč.
                        (Litmanová, z histórie a súčasnosti obce – písomná forma)
                       
2. miesto:         ZŠ s MŠ  NOVÁ ĽUBOVŇA
                        Adam Sikorják – VIII. B, Emma Folvarčíková – VII. A, Mária Rúrová –
                        VIII. B, Dominika Rurová – IX. B, ilustr. Ivana Vresilovičová, Katarína Repková, Anna Smreková, Zuzana Žoldáková
                        (História mojej obce Nová Ľubovňa – písomná forma)
 
3. miesto:         ZŠ s MŠ ŠARIŠSKÉ JASTRABIE - kolektív žiakov 9. roč.
                        (História našej dedinky – písomná forma)
 
Video + prezentácia:
1. miesto:         ZŠ Levočská ul., STARÁ ĽUBOVŇA - kolektív žiakov 5. roč.
                        (Naše tradičné jedlá – videoprezentácia)
1. miesto:         ZŠ s MŠ PODOLÍNEC - Štefánia Hajosteková - 9.A, Gregor Hajostek – 6. B, Roman Hajostek - 5. A
                        (Nižné Ružbachy – malá obec, plná ľudí s veľkými srdcami – PC prezentácia)
 
ČESTNÉ UZNANIE:            
Kolektív žiakov ZŠ ZA VODOU, STARÁ ĽUBOVŇA – (Naše mesto včera a dnes – videoprezentácia)

 Kategória DVOJICE:
 
1. miesto:         ZŠ MNÍŠEK n/P - Veronika Cicáková, Nikola Imrichová – VIII. A
                        (Kremná – PC prezentácia)
2. miesto:         ZŠ MNÍŠEK n/P - Daniela Kozubová, Veronika Žembová, VIII. A
                        (Malá obec Mníšek n/P – PC prezentácia)
2. miesto :        ZŠ Levočská ul., STARÁ ĽUBOVŇA - Jakub Pluta,
                        Oliver Ochotnický, 7. roč.
                        (Garbiarstvo v súčasnosti v Starej Ľubovni - písomná forma)
3. miesto:         ZŠ PLAVNICA - Bianca Dicová, Simona Hetešová, 5. roč.
                        (Moja obec Plavnica – PC prezentácia)
 

Nastavenia cookies