Podujatia

2022

DEDKOVIA ĽUBOVNIANSKEHO REGIÓNU SA PREDSTAVILI V PLNEJ PARÁDE
DEDKO REGIÓNU STARÁ ĽUBOVŇA je názov podujatia, ktoré 26. apríla 2022 organizovalo Ľubovnianske osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa a Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v rámci projektu ZOL KULTÚRY – Stará Ľubovňa, Mesto kultúry 2021.
V Dome kultúry v Starej Ľubovni sa od 16.00h začal nultý ročník tohto podujatia, ktorý medzi divákmi a samotnými účinkujúcimi mal veľký úspech. Prítomní nešetrili slová chvály na veľmi vydarené podujatie plné zaujímavých a nezabudnuteľných momentov. So svojim talentom, zručnosťami a záľubami sa nám na nesúťažnej prehliadke predstavili hneď 6 dedkovia z obcí Hniezdne, Jakubany, Kamienka, Litmanová, Plaveč a z mesta Stará Ľubovňa.
Ing. Andrej Hlinka, Štefan Vasiľ, Ing. Juraj Foľvarský, Michal Hlinka, Bc. Jozef Zreľák a Štefan Zima, DiS. art. – to sú dedkovia, ktorí divákom otvorili brány do svojho života a ukázali to, čo ich najviac napĺňa a čomu sa venujú hneď v troch disciplínach. Prvá disciplína s názvom REMESLO MÁ ZLATÉ DNO sa sústredila na prezentáciu tradičného ľudového remesla, ktorému sa dedko počas svojho života venoval alebo ktoré bolo spojené s jeho obcou, rodinou, s jeho okolím. Dozvedeli sme sa viac o remeslách ako drotárstvo, výroba kosí a hrablí, výroba rukavíc, výroba z dreva a tiež vieme niečo viac o práci v oblasti folklóru. Dedkovia boli vynikajúco pripravení a k svojim remeslám si pre divákov pripravili aj vzácne historické fotografie. V druhej disciplíne NAČIERAM DO MINULOSTI dedkovia vyrozprávali publiku zaujímavé príbehy na rôzne témy ako napr. príbehy o drotároch a ich zážitkoch, veselý príbeh o rómskej svadbe, príbeh o predkovi, ktorý odišiel do Ameriky, spomienky na pasenie hovädzieho dobytka či príhoda o bosorečkách. V poslednej tretej disciplíne s názvom UKÁŽ, ČO VIEŠ dedkovia prezentovali vedomosti, znalosti, danosti a zručnosti, ktoré súťažiaci dostali do vienka, resp. ktoré nadobudli počas svojho života. V sále domu kultúry nás dedkovia rozveselili spevom a tancom, hrou na akordeóne a ústnej harmonike či hrou na mandolíne. Diváci mali možnosť vidieť aj prezentáciu kulturistiky a stojku na rukách. Niektorí dedkovia priviedli aj svoje vnúčatá a spoločne ukázali svoj talent, ktorý zdieľajú so svojimi príbuznými. Všetky nesúťažné disciplíny hodnotila porota v zložení Ing. Peter Sokol, Mgr. Eva Arvayová, PaedDr. Alžbeta Chamillová a PhDr. Dalibor Mikulík. Dedkovia očarili nielen porotu, ale aj divákov, ktorí ich za to patrične odmenili veľkým potleskom.
Súčasťou podujatia boli aj vystúpenia Petra Sokola, Emy Jeleňovej, Emy Fröhlichovej a Michala Semančíka - žiakov Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča. Pozdraviť a povzbudiť dedkov z ľubovnianskeho regiónu prišla aj Mužská spevácka skupina Šambriňci zo Šambrona, Spevácka skupina z Podsadku a Tanečná skupina Kolores - Kere Čaja. Programom nás celý podvečer sprevádzala Alena Jarembinská. Hosťom program bol FS Magurák z Kežmarku.
Veríme, že týmto nultým ročníkom vytvoríme tradíciu a každoročne budeme môcť privítať dedkov na podujatí Dedko regiónu Stará Ľubovňa. Už teraz sa veľmi tešíme na nové zážitky a talenty z nášho okresu.
Na podujatí bola slávnostne vyhodnotená regionálna literárna súťaž DEDKO, ROZPRÁVAJ!, ktorú vyhlásilo Ľubovnianske osvetové stredisko.
 
Súťaž o najlepšie napísaný skutočný príbeh zo života starých otcov bola rozdelená do dvoch kategórií a porota v zložení PhDr. Lýdia Hricíková (predsedníčka poroty), Irina Nováková a Mgr. Katarína Ščigulinská vyhodnotili dovedna 15 literárnych prác nasledovne:
I. kategória – 1. stupeň základných škôl a príslušné triedy ZUŠ
HLAVNÁ CENA:
Tatiana Andrášová, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
Anna Viktória Derevjaníková, ZŠ s MŠ Jarabina
Alexandra Zdanowská, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
II. kategória – 2. stupeň základných škôl a príslušné triedy osemročných gymnázií a ZUŠ
HLAVNÁ CENA:
Ema Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
Maxim Jozef Pisarčík, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
Klaudia Šenitková, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
Oceneným srdečne blahoželáme!
Niektoré víťazné práce odzneli aj na podujatí Dedko regiónu Stará Ľubovňa, ktoré umelecky predniesli žiačky ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni.

Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies