Podujatia

Hviezdoslavov Kubín 2011

Okresná súťaž Hviezdoslavov Kubín, podujatie na ktorom dominuje slovo a literatúra sa uskutočnila v mesiaci apríl. Zúčastnilo sa jej 96 recitátorov, víťazov školských kôl v štyroch kategóriách. Táto súťaž má postupový charakter, víťazi jednotlivých kategórií postúpili na krajskú súťaž. Ich výkony hodnotila porota zložená z členov poradného zboru pre umelecký prednes, ktorý pracuje pri ĽOS v Starej Ľubovni.

Nastavenia cookies