Podujatia

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV - ČIRČ

Folklórne slávnosti v Čirči

Už 45. ročník folklórnych slávností pri príležitosti 79. výročia SNP sa uskutočnil 20. augusta 2023 na Amfiteátri v obci Čirč. Hlavným organizátorom podujatia je Obec Čirč, Ľubovnianske osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Podujatie finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Program festivalu začal už tradične o 10:30 hod Slávnostnou ďakovnou svätou liturgiou padlým v II. svetovej vojne v Gréckokatolíckom chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Následne sa uskutočnil Pietny akt pri príležitosti 79. výročia SNP s Panychídou za obete SNP.

O 14:00 hod sa obcou Čirč rozozvučali ľudové piesne a tance, ktoré tak naplnili folklórny program folklórnych slávností. V kultúrnom programe sa predstavili domáci speváci z Čirča, Dievčenské trio z Čirča, Čerkoše, DH Popradčanka, ŽSS Miľpošanka, FS Raslavičan, FS Vrchovina a na záver nás svojím vystúpením potešila skupina DRIŠĽAK. V závere kultúrneho programu čakala na všetkých bohatá tombola. Moderátorkou celého poobedného programu bola Mariana Železná.

Folklórnym programom však festivalové slávnosti nekončili a pre všetkých bola pripravená festivalová zábava, kde do tanca hrala hudobná skupina Timanovci a DJ Music.

 XXXII. ročník regionálnej prehliadky výsledkov práce folklórnych kolektívov smerujúcich k oživovaniu miestnych ľudových tradícií sa uskutočnil 30. augusta. Podujatia sa zúčastnili DFS Čirčianka z Čirča, FSk Plavčanka z Plavča, FSk Barvinok z Kamienky, FS Kapušančan z Kapušian, sólistky Miroslava Gladišová a Zuzana Filičková zo Šarišského Jastrabia  a ľudový rozprávač Stano Gaľa z Jarovníc. Gestorom podujatia je PSK – ĽOS, Obec Čirč, Rusínska obroda , SZPB a Agro a.s. Čirč.

 

Folklórne slávnosti konané vždy pri príležitosti  výročia SNP sa v tomto roku uskutočnili 22. 8. 2010. Zúčastnili sa ich:  Detský folklórny súbor Čirčianka z Čirča, Spevácka skupina Orlovčanka z Orlova, Folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne, Ľudová hudba bratov Kollárovcov z Kolačkova, sólistky Anna Servická z Prešova, Natália Sikorjaková z Litmanovej, Andrea Timočková z Orlova, Miroslava Gladišová a Zuzana Filičková zo Šarišského Jastrabia a ľudový rozprávač Michal Guzi z Humenného. Gestorom podujatia je PSK, ĽOS, Obec Čirč, Rusínska obroda, SZPB a Agro a.s. Čirč. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

Nastavenia cookies