Hlavné menu

Ľubovnianske osvetové stredisko

9. FOTOGRAFICKÉ DIELNE / PHOTOGRAPHY WORKSHOPS
10. 10. 2016

9. FOTOGRAFICKÉ DIELNE / PHOTOGRAPHY WORKSHOPS

Stará Ľubovňa 24. - 27. 11. 2016  viac

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2016
10. 10. 2016

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2016

14. - 15. 10. 2016 (piatok, sobota) - 49. celoslovenský festival umeleckého prednesu žien NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA v Starej Ľubovni, VÝSLEDKOVÁ LISTINA  viac

PREDSTAVENIE FS RUTHENIA V STAREJ ĽUBOVNI
5. 10. 2016

PREDSTAVENIE FS RUTHENIA V STAREJ ĽUBOVNI

16. októbra 2016 o 15.00 h sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni predstaví folklórny súbor Ruthenia z Bratislavy s predstavením Rusínske srdce. Program bol vytvorený pri príležitosti 5. výročia folklórneho súboru a tak si Vás dovoľujeme čo najsrdečnejšie pozvať na večer s autentickým folklórom. Prvé predstavenie v Bratislave zožalo veľký úspech a fragmenty z tohto predstavenia mohli vidieť aj účastníci na medzinárodnom folklórnom festivale v Peru.  viac

ŽIVÉ REMESLÁ SEVERNÉHO SPIŠA
2. 10. 2016

ŽIVÉ REMESLÁ SEVERNÉHO SPIŠA

5. - 6. 10. 2016 v Nestville Park Hniezdne  viac

HNIEZDNE VO FOTOGRAFII
26. 9. 2016

HNIEZDNE VO FOTOGRAFII

Fotografická súťaž, uzávierka 25. 10. 2016  viac

KOŠIKÁRSKE DIELNE - PONUKA
20. 9. 2016

KOŠIKÁRSKE DIELNE - PONUKA

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni s finančnou podporou Fondu na podporu umenia (http:/fpu.sk) pripravuje na mesiac október/november 3 KOŠIKÁRSKE REMESELNÉ DIELNE pod vedením lektorov-košikárov z obce Lacková. Na dielne sa môžu prihlásiť záujemcovia (bez obmedzenia veku) v Ľubovnianskom osvetovom stredisku, Nám. gen. Štefánika 5, tel.: 0908 998 795, 43 239 23, e-mail: osvetasl@nextra.sk do 7. 10. 2016.
Košikárske dielne sú bezplatné.
 viac

SLÁVNOSTI POĽSKO-GORAĽSKEJ KULTÚRY
5. 9. 2016

SLÁVNOSTI POĽSKO-GORAĽSKEJ KULTÚRY

Vo víre množstva letných podujatí určite odporúčame nezabudnúť na jedno z prvých jesenných. Dňa 11. septembra 2016 sa v Starej Ľubovni uskutočnia SLÁVNOSTI POĽSKO-GORAĽSKEJ KULTÚRY, ktoré vytvoria priestor pre prezentáciu jednotlivcov, skupín i súborov prezentujúcich poľskú či goralskú kultúru. Účinkujúci zo slovenskej i poľskej strany hranice sa predstavia v dvoch programoch, ktoré sa budú odohrávať v parku na Námesti gen. Štefánika.  viac

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2016
2. 9. 2016

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2016

Festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien sa uskutoční 14. - 15. 10. 2016, propozície a záväzná prihláška  viac