Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2024 16.4.2024 Zmluva o spolupráci k postupovým súťažiam NOC Národné osvetové centrum 00164615  5 270,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2024 2.4.2024 odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2024 - okresné kolo 70. ročníka... PaedDr. Štefan Šimko   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2024 2.4.2024 Odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2024 - okresné kolo 70. ročníka... Mgr. Soňa Šebová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2024 2.4.2024 Odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2024 - okresné kolo 70. ročníka... Alena Váradyová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2024 2.4.2024 Poskytnutie finančných prostriedkov - Poetická Ľubovňa 2024 Fond na podporu umenia 42418933  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2024 2.4.2024 Poskytnutie finančných prostriedkov - Naša Vansovej Lomnička 2024 Fond na podporu umenia 42418933  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2024 2.4.2024 Poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie okresného kola výtvarnej súťaže Vesmír... Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852  450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2024 2.4.2024 Realizácia divadelného predstavenia Pi čaj, miláčik! 18.4.2024, DK Stará Ľubovňa Divadlo Komedie 36067164  15,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2024 15.3.2024 odborné hodnotenie v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2024 - celoslovenská literárna... PaedDr. Eva Kollárová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2024 12.3.2024 Poetická Ľubovňa - 9.3.2024 - MsÚ Stará Ľubovňa - vystúpenie v kultúrnom programe Dominika Marušinová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2024 12.3.2024 Poetická Ľubovňa - 9.3.2024 - MsÚ Stará Ľubovňa - vystúpenie v kultúrnom programe Anna Tinathová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2024 12.3.2024 Účinkovanie literárneho hosťa na besede "Kreslo pre hosťa" v rámci podujatia celoslovenská... Ján Račko   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2024 12.3.2024 Odborné hodnotenie – predseda poroty, v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2024 - ... Ján Petrík   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08/2024 12.3.2024 odborné hodnotenie v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2024 - celoslovenská literárna... PhDr. Peter Karpinský PhD.   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2024 20.2.2024 Zmluva o dielo: Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky a Inventarizácie ku 31.12.2023 Mária Kosturková   175,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2024 13.2.2024 Výpomoc pri ozvučovaní – Fašiangový turoň 10.2.2024 KD Forbasy František Sás   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2024 31.1.2024 Prenájom nebytových priestorov - Mierova 42, Stará Ľubovňa Ing. Marián Fedák   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/2023 28.12.2023 Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... Milan Ščigulinský, JUDr.    
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2023 28.12.2023 Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... Mikuláš Koneval   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2023 28.12.2023 Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... Helena Dicová    
Nastavenia cookies