Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2017 19.6.2017 Fotografické dielne - modelka Lucia Gachová   420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - prezentácia tkáčstva Mgr. Anna Konkoľová   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - prezentácia košíkarstva Alojz Gallík   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - košikárske dielne Alojz Gallík   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2017 22.5.2017 Makovická struna - vystúpenie Marianna Železná   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2017 20.5.2017 Makovická struna - ozvučenie Sás František   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2017 15.5.2017 FPU - Od počítača k divadlu Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2017 4.5.2017 DÚHA - odborné hodnotenie akad.mal. Eva Končeková   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2017 4.5.2017 Dúha - odborné hodnotenie Mgr. Eva Balboneová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2017 4.5.2017 Dúha - odborná porota Bc. Mária Kačeňáková   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2017 4.5.2017 Dúha - odborné hodnotenie PaedDr. Eva Kollárová   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2017 4.5.2017 Dúha - odborné hodnotenie PhDr. Peter Karpinský PhD.   90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2017 2.5.2017 Folklórne slávnosti piesní a tancov - 40. ročník Fond na podporu umenia 42418933  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2017 2.5.2017 Festival duchovnej piesne Fond na podporu umenia 42418933  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08/2017 27.4.2017 vystúpenie ĽH - Babička okresu SL Radoslav Nestorik   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2017 27.4.2017 Babička okresu SL - výpomoc pri ozvučení Sás František   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2017 26.4.2017 AMFO 2017 Fond na podporu umenia 42418933  1 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2017 24.4.2017 Týždeň remesiel Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2017 24.4.2017 FPU - Fotografické dielne - X. ročník Fond na podporu umenia 42418933  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2017 21.4.2017 Naša Vansovej Lomnička Fond na podporu umenia 42418933  4 000,00 EUR