Hlavné menu

O nás

 Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni je príspevkovou organizáciou Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným poslaním strediska je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne bohatstvo regiónu. Plní nezastupiteľné poslanie pri vyhľadávaní, uchovávaní a dokumentovaní činnosti tvorcov miestnej kultúry. Pomáha súborom a jednotlivcom, vo svojej vzdelávacej činnosti sa usiluje o zvyšovanie vedomostí a zručností obyvateľov.
 Charakterom svojej práce sa významnou mierou podieľa na príprave, tvorbe a realizácii regionálnej kultúry. Organizuje celoštátne súťaže, krajské, okresné prehliadky, festivaly, tvorivé dielne, jazykové kurzy, plenéry, workshopy, vzdelávacie podujatia, výstavy doma i v zahraničí. V rámci medzinárodnej spolupráce vytvára priestor na výmenu kultúrnych hodnôt.