DÚHA

Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž, do ktorej sa zapájajú deti materských a základných škôl, základných umeleckých škôl a 8-ročných gymnázií zo Slovenska a deti slovenských škôl v zahraničí.  Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, usporiadateľom Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni. Slávnostné vyhodnotenie sa koná každoročne v máji v Starej Ľubovni. V každom ročníku súťaže je zostavený  zborník najlepších literárnych a výtvarných prác.

ZBORNÍK DÚHA 2020/2021 - XXV. ročník

K stiahnutiu

Zborník DÚHA 2019/2020 - XXIV. ročník

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy

Dúha 2017/2018 - XXII. ročník

K stiahnutiu

DÚHA 2016/2017 - XXI. ročník

K stiahnutiu

DÚHA 2015/2016 - XX. ročník

K stiahnutiu

Zborník DÚHA - XIX. ročník,  2014/2015

K stiahnutiu

Zborník DÚHA  XVIII. roč. - 2013/2014

K stiahnutiu

Zborník DÚHA - XVII. ročník,  2012/2013

K stiahnutiu

Zborník DÚHA - XVI. ročník, 2011/2012

Zborník DÚHA - XV. ročník, 2010/2011

Zborník DÚHA - XIV. ročník,  2009/2010

Zborník DÚHA - XIII. ročník, 2008/2009