Hlavné menu

Pracovníci

 

Ing. MARTIN KARAŠ
riaditeľ
tel./fax: 43 239 23, mob.: 0904 390 925, e-mail:osvetasl@nextra.sk

IRINA NOVÁKOVÁ
úsek umeleckého prednesu, divadla, literárnej tvorby, ľudové remeslá, projekty

tel./fax: 052/43 239 23, mob.: 0908 998 795, e-mail: osvetasl@nextra.sk

MÁRIA KOSTURKOVÁ
ekonóm
tel.: 052/43 239 83, tel./fax: 052/43 239 23, mob.: 0908 998 795, e-mail: osvetasl@nextra.sk

MILOŠ LEŠKO
vodič, údržbár, informatik
tel./fax: 052/43 239 23, mob.: 0908 998 795, e-mail: osvetasl@nextra.sk

ANNA DRAGANNOVÁ
úsek výtvarníctva, fotografie, filmu, grafická, aranžérska a výstavnícka činnosť, projekty
tel.: 052/43 239 83, tel./fax: 052/43 239 23, mob.: 0908 998 795, e-mail: designad@nextra.sk

VIERA FILIČKOVÁ
úsek národnostnej kultúry, hudba, zborový spev, prosociálna výchova, folklór, ľudové tradície, tanec, projekty
tel.: 052/43 239 83, tel./fax: 052/43 239 23, mob.: 0908 998 795, e-mail: osvetasl@nextra.sk

EMÍLIA KÍFEROVÁ
úsek zdravotnej, ekologickej a vlasteneckej výchovy, vzdelávanie dospelých, štatistika, dokumentácia, projekty, pokladňa
tel.: 052/43 239 83, tel./fax: 052/43 239 23, mob.: 0908 998 795, e-mail: osvetasl@nextra.sk

Mgr. ALENA MAŇKOVÁ - VACHTÁROVÁ