Hlavné menu

Naši partneri

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. mieru 2
080 01 Prešov
www.vucpo.sk

MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
www.culture.gov.sk

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
www.nocka.sk

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA
Stromová 1
813 30 Bratislava

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA
Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa
www.staralubovna.sk

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
T. Ševčenka 11
080 20 Prešov
sekretariat.po@mpc-edu.sk

OKRESNÝ ÚRAD
Nám. gen. Štefánika
064 01 Stará Ľubovňa

ĽUBOVNIANSKA MEDIÁLNA SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
ĽUBOVNIANSKA TELEVÍZIA

Nám. gen. Štefánika 6
064 01 Stará Ľubovňa
televizia@slmedia.sk

ĽUBOVNIANSKE NOVINY
Nám. gen. Štefánika 6
064 01 stará Ľubovňa
noviny@slmedia.sk

ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA
Letná 6
064 01 Stará Ľubovňa
kniznica@slnet.sk

ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
muzeum@slnet.sk

OBLASTNÝ VÝBOR SZPB
Nám. gen. Štefánika 6
064 01 Stará Ľubovňa

SLOVENSKÁ A OKRESNÁ RADA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
064 01Stará Ľubovňa

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA MELKOVIČA, Stará Ľubovňa
SÚKROMNÁ ZUŠ, Stará Ľubovňa
ZÁKLADNÉ ŠKOLY v meste a okrese Stará Ľubovňa
STREDNÉ ŠKOLY
GYMNÁZIA

Osvetové strediská v Prešovskom samosprávnom kraji

BARDEJOV
Hornošarišské osvetové stredisko

Rhodyho 6
085 01 Bardejov
Riaditeľ: Mgr. art. Juraj Bochňa
Telefón: 054/4722275
Fax: 054/4724593

e-mail: hosbardjov@gmail.com, web-stránka: www.hosbardejov.sk

PREŠOV
DJZ Šarišské osvetové stredisko Prešov
Námestie legionárov 6
080 01  Prešov
Riaditeľ: Mgr. Ján Hanzo
Telefón: 051/7724749
Fax: 051/7724749
e-mail: kultura@po.psg.sk, riaditeľ@djz.sk, web-stránka: www:sos-po.yw.sk

POPRAD
Podtatranské osvetové stredisko

Sobotské nám. č. 1729/4
058 01  Poprad – Spišská Sobota
Riaditeľ: PaedDr. Peter Šuca
Telefón: 052/7722 466, 052/7732 140
Fax: 052/7732 140
e-mail: osvetapp@stonline.sk, web-stránka: www.osveta.schranka.sk

SVIDNÍK
Podduklianske osvetové stredisko
Sov. hrdinov 160/74
089 01  Svidník
Riaditeľka: PhDr. Mária Pajzinková
Telefón: 054/7521 068
Fax: 054/7521 507

e-mail: pos@slovanet.sk, web-stránka: www.osveta.sk

HUMENNÉ
Vihorlatské osvetové stredisko
Sokolovská 11
066 01 Humenné
Riaditeľ: Ing. Ján Duplák
Telefón: 057/7752 262
Fax: 057/7882 681

e-mail: osveta.he@stonline.sk, web-stránka: www.osvetahe.wbl.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídl. 1. mája 74
093 01 Vranov nad Topľou
Riaditeľka: Mgr. Anna Gdovinová
Telefón: 057/4422 871, 057/4422 871 kl. 24
Fax: 057/4423 838

e-mail: hzos@stonline.sk, web-stránka: www.osvetavranov.sk

 

 

K stiahnutiu