Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2021 20.8.2021 Oslavy 710, výročia prvej písomnej zmienky - Obec Forbasy - asistent zvuku Sás František   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2021 19.7.2021 Servis PC - preinštalovanie a záloha dát. Prenos dát na nový notebook a čistenie starého... Mgr. Martin Petija   75,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2021 19.7.2021 AMFO 2021 - vystúpenie sólistu s klavírnym doprovodom - vernisáž výstavy Marek Mochháč   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2021 19.7.2021 Divadelné predstavenie KLIMAKTÉRIUM ... a čo? Divadlo komédie 36067164  15,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2021 19.7.2021 projekt: Kino v tvojej obci - Storočnica slovenského filmu Staviarsky production s.r.o. 50699261  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2021 25.6.2021 Festival duchovnej piesne - asistent zvuku Sás František   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2021 25.6.2021 Festival duchovnej piesne - konferencier + scenar Mgr. Darina Belišová   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2021 25.6.2021 Festival duchovnej piesne - vystúpenie SSk "Jastrebčanky" zo Šarišského Jastrabia Anna Pastirčíková   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2021 25.6.2021 Grant FPU - Festival duchovnej piesne Fond na podporu umenia 42418933  1 860,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2021 25.6.2021 Grant FPU - AMFO 2021 - krajská súťaž amatérskej fotografie a multimediálnej tvorby Fond na podporu umenia 42418933  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2021 25.6.2021 Grant FPU - Naša Vansovej Lomnička - 53. ročník celoslovenského festivalu v umeleckom prednese... Fond na podporu umenia 42418933  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2021 17.6.2021 Kultúrny štvrtok 17.06.2021 - výpomoc pri ozvučovaní Sás František   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2021 30.4.2021 DÚHA 2021 - odborná porota - literárna časť PhDr. Peter Karpinský PhD.   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2021 30.4.2021 DÚHA 2021 - odborná porota - výtvarná časť Bc. Mária Kačeňáková   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2021 26.4.2021 servis PC, instalácia reutera Mgr. Martin Petija   90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2021 26.4.2021 Vystúpenie v rámci online besedy - Oslobodenie okresu Stará Ľubovňa Eduard Laincz   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2021 26.4.2021 Vystúpenie v rámci online besedy - Oslobodenie okresu Stará Ľubovňa Ladislav Šľachtovský   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2021 26.4.2021 Vernisáž výstavy Neznáme farby osobností - beseda - deň rómov PaedDr. Jana Pietrová   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2021 26.4.2021 Vernisáž výstavy Neznáme farby osobností - vystúpenie - deň rómov Peter Hangurbadžo   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2021 10.3.2021 Poetická Ľubovňa - odborné hodnotenie Ján Petrík   150,00 EUR 
Nastavenia cookies