Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2018 29.6.2018 Dodanie stravných poukážok do 31.12.2019 Up Slovensko, s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2018 28.6.2018 Výpomoc pri ozvučení - cezhraničné stretnutie Sulín - Źegiestów 2018 Peter Piontek   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2018 25.5.2018 Makovická struna - ozvučenie František Sás   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2018 22.5.2018 Týždeň remesiel - Prezentácia tkáčstva Mgr. Anna Konkoľová   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2018 22.5.2018 Týždeň remesiel - prezentácia košikárstva Alojz Gallík   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2018 22.5.2018 Týždeň remesiel - košikárske dielne Alojz Gallík   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2018 21.5.2018 Servis PC, servis internetovej siete Mgr. Martin Petija   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2018 11.5.2018 AMFO 2018 - krajská súťaž - odborné hodnotenie, seminár Mgr. art. Veronika Bažalíková   140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2018 2.5.2018 odborné hodnotenie - celoslovenská literárno-výtvarná súťaž DÚHA 2017/2018 PhDr. Peter Karpinský PhD.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2018 2.5.2018 odborné hodnotenie - celoslovenská literárno-výtvarná súťaž DÚHA 2017/2018 akad.mal. Peter Kocák PhD.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2018 2.5.2018 odborné hodnotenie - celoslovenská literárno-výtvarná súťaž DÚHA 2017/2018 Mgr. Eva Balboneová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2018 2.5.2018 odborné hodnotenie - celoslovenská literárno-výtvarná súťaž DÚHA 2017/2018 Bc. Mária Kačeňáková   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2018 26.4.2018 AMFO 2018 Fond na podporu umenia 42418933  2 003,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2018 26.4.2018 Naša Vansovej Lomnička Fond na podporu umenia 42418933  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2018 26.4.2018 Týždeň remesiel Fond na podporu umenia 42418933  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2018 26.4.2018 ART SHOW 21, Fotografické dielne Fond na podporu umenia 42418933  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2018 17.4.2018 Beseda v Klube dôchodcov
HISTÓRIA VČELÁRSTVA A ŽIVOT VČIEL A ICH VÝZNAM PRE ĽUDSTVO
Mgr. Rudolf Roman   15,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2018 16.4.2018 Nositelia tradícií - odborne hodnotenie vystúpení (výber) na krajskú súťaž + seminár Emil Jacko   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2018 16.4.2018 Odborné hodnotenie vystúpení (výber) na krajskú súťaž Nositelia tradícií a odborný... Ing. Ladislav Bačinský   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2018 16.4.2018 Odborné hodnotenie vystúpení (výber) na krajskú súťaž Nositelia tradícií a odborný... Juraj Švedlár   50,00 EUR