Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2017 4.8.2017 6. ročník Lackovský košík - vystúpenie detského kolektívu z Lackovej Žaneta Gallíková   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2017 4.8.2017 Ružbašské trhy folklóru - konferans Mgr. Katarína Tomesová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2017 4.8.2017 Ružbašské trhy folklóru - vystúpenie sólistky Natália Kučová   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2017 4.8.2017 Lackovský košík - vystúpenie FS Lackovianka Monika Krafčíková   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2017 4.8.2017 Lackovský košík - vystúpenie sólistu Stanislav Gallík   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2017 4.8.2017 Lackovský košík - vystúpenie sólistu Dávid Selep   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2017 4.8.2017 Lackovský košík - vystúpenie sólistu Stanislav Lopatovský   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2017 4.8.2017 Lackovský košík - vystúpenie sólistu Mgr. Anna Konkoľová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2017 1.8.2017 Výpomoc pri ozvučovaní - Ružbašské trhy folklóru Sás František   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2017 19.7.2017 Výpomoc pri ozvučovaní - Kultúrny štvrtok SL, Litmanová-stretnutie rodákov Sás František   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2017 12.7.2017 Fotografické dielne - lektor Kamil Varga   310,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2017 27.6.2017 Praxou k zamestnaniu pre subjekty nevykonavájuce hospodársku činnosť -
1 zamestnanec - 9...
ÚPSV a R 30794536  5 853,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2017 19.6.2017 Fotografické dielne - modelka Lucia Gachová   420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - prezentácia tkáčstva Mgr. Anna Konkoľová   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - prezentácia košíkarstva Alojz Gallík   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - košikárske dielne Alojz Gallík   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2017 22.5.2017 Makovická struna - vystúpenie Marianna Železná   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2017 20.5.2017 Makovická struna - ozvučenie Sás František   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2017 15.5.2017 FPU - Od počítača k divadlu Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2017 4.5.2017 DÚHA - odborné hodnotenie akad.mal. Eva Končeková   100,00 EUR