Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2020 4.5.2020 DÚHA - celoslovenská výtvarná súťaž - odborné hodnotenie Bc. Mária Kačeňáková   90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2020 4.5.2020 DÚHA - celoslovenská výtvarná súťaž - odborné hodnotenie Nadežda Štefančíková   90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2020 9.4.2020 AMFO 2020 - grant FPU Fond na popdporu umenia 42418933  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2020 6.4.2020 Naša Vansovej Lomnička - grant FPU Fond na popdporu umenia 42418933  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2020 6.4.2020 Festival duchovnej piesne - grant FPU Fond na popdporu umenia 42418933  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2020 20.3.2020 servis PC - čistenie všetkých PC,
nastavenie programu MAGMA na nový server PSK
oprava NTB...
Mgr. Martin Petija   75,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2020 26.2.2020 stravné lístky UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2020 26.2.2020 Festival ZUČ študentov stredných škôl - výpomoc pri ozvučení Sás František   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2020 26.2.2020 Poetická Ľubovňa - odborné hodnotenie PhDr. Peter Karpinský   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08/2020 26.2.2020 Poetická Ľubovňa - odborné hodnotenie Ján Petrík   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2020 12.2.2020 Zamestnanecká zmluva - DDS NN Tatry - Sympatia, d.d.s. 35976853   
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2020 5.2.2020 servis PC Mgr. Martin Petija   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2020 31.1.2020 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ing. Marián Fedák   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2020 27.12.2019 Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  11 794,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2019 6.12.2019 Aukcia umeleckých diel v Starej Ľubovni - organizačné zabezpečenie Miroslava Fecenková   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2019 6.12.2019 Aukcia umeleckých diel - Stará Ľubovňa - organizačné zabezpečenie Nikola Škvarová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2019 6.12.2019 Aukcia umeleckých diel - Stará Ľubovňa - organizačné zabezpečenie Júlia Jedináková   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2019 6.12.2019 Aukcia umeleckých diel - Stará Ľubovňa - organizačné zabezpečenie Dominika Škvarová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2019 2.12.2019 Festival duchovnej piesne - výpomoc pri organizovaní Mária Leškovská   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2019 2.12.2019 Festival duchovnej piesne - konferans PhDr. Daniela Derevjaníková   110,00 EUR 
Nastavenia cookies