Podujatia

VÝSTUP NA 101 HRADOV A ZÁMKOV SLOVENSKA

V rámci celoslovenského podujatia sa v spolupráci so ZŠ v Plavči každoročne  v mesiaci októbri uskutočňuje športovo-súťažné podujatie. Už 17-krát sa Plavečský hrad stal miestom branno-športového dňa, ktorému predchádza kvízové súťažné zápolenie o histórii i súčasnosti obce.
V rámci podujatia Výstup na 101 hradov a zámkov Slovenska sa každoročne v spolupráci so ZŠ s MŠ v Plavči uskutočňuje výstup k zrúcaninám Plavečského hradu. Hlavným poslaním tohto podujatia je priblížiť históriu hradov a zámkov.
Rok 2010
V prvej časti podujatia sa trojčlenné družstvá 4. - 9. ročníka stretli pri vedomostnom kvíze o histórii obce, hradu, ale aj histórie regiónu Stará Ľubovňa. V tomto roku sa najviac darilo ôsmakom, za nimi skončili siedmaci a šiestaci. Druhá časť podujatia sa realizovala priamo pod zrúcaninou hradu. Dievčatá a chlapci súťažili v piatich kategóriach. Samotný výstup bol náročný svojou dĺžkou i neupraveným terénom, no účastníci preukázali schopnosť orientovať sa v teréne, svoju vytrvalosť i zdatnosť. Výstupu sa zúčastnili aj žiaci družobnej školy z poľského Powroznika. Odmenou po absolvovanom výstupe boli nielen vecné ceny pre najúspešnejších, ale aj pohľad na panorámu Plavča a jeho okolia.

 

 

Nastavenia cookies