Podujatia

Hviezdoslavov Kubín 2015

Výsledky okresnej súťaže:  I. KATEGÓRIA - POÉZIA

1. miesto:      Sofia FILIČKOVÁ, ZŠ Stará Ľubovňa, Komenského ul.
                        Jana Barilová: Ustaraná vrana
2. miesto:      Monika TOMUSOVÁ, ZŠ Stará Ľubovňa, Komenského ul.
                        Bia Lany: Snežný deň
3. miesto:      Lea SIKORJAKOVÁ, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
                        Krista Bendová: Cirkus Hopsasa

Výborný prednes:       Fedor FABER, ZŠ s MŠ Jakubany
                                     Alex HUDÁK, ZŠ s MŠ Ľubotín
                                     Slávka SABOLOVÁ, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
                                     Anastázia ŠIMKOVÁ, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
   

Výsledky okresnej súťaže:  I. KATEGÓRIA – PRÓZA

 1. miesto:      Timon Angel VEVERKA, ZŠ Stará Ľubovňa, Komenského ul.
                          Mária Miková: O klobúku
2. miesto:       Timotej VYPARINA, ZŠ s MŠ Plavnica
                          Evgenij Čarušin: Ako sa Miško hral na doktora
3. miesto:       Tímea Anna WILMANOVÁ, ZŠ Stará Ľubovňa, Levočská ul.
                         Gabriela Futová: Uplakaná Janka

 Výborný prednes:       Samuel BOROVSKÝ, ZŠ s MŠ Podolínec
                                     Jakub OLEJNÍK, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa

Výsledky okresnej súťaže:  II. KATEGÓRIA - POÉZIA

1. miesto:      Jasmína POTOČKOVÁ, ZŠ Stará Ľubovňa, Levočská ul.
                        Tomáš Janovic: Rozprávka o písacom stroji
2. miesto:      Miriam DUBJELOVÁ, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
                        Pavol Dobšinský: Pecko Sprostáčik
3. miesto:      Miroslava DICOVÁ, ZŠ Stará Ľubovňa, Komenského ul.
                        Ján Navrátil: Ďuro truľo a... 
 Výborný prednes:        Benjamín FEČÍK, ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy
                                      Ema FRÖHLICHOVÁ, ZŠ s MŠ Kamienka
                                      Mária MIŠENKOVÁ, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
 
Výsledky okresnej súťaže:  II. KATEGÓRIA – PRÓZA

 1. miesto:      Mária BARNOVSKÁ, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
                         Daniel Hevier: Štyria králi
2. miesto:      Katarína CHMELIAROVÁ, ZŠ s MŠ Plavnica
                        Peter Karpinský: Ako sme mali hosťa a ako Ťukťuk pišťal
                        Adriána REGRUTOVÁ, ZŠ s MŠ Hniezdne
                        Rudolf Dobiáš: Mojka, Jojka a komínová striga
3. miesto:      Alica KMEČOVÁ, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
                        Daniel Hevier: Ružový šerif
 Výborný prednes:        Olívia LICHVÁROVÁ, ZŠ s MŠ Kamienka
                                       Lívia PRISTÁČOVÁ, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
                                       Filip ŠKVÁRA, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
                                       Laura VOJTEK, ZŠ Stará Ľubovňa, Komenského ul.
 
Výsledky okresnej súťaže: III. KATEGÓRIA – POÉZIA
 
1. miesto:      Soňa SOKOLOVÁ, ZŠ Stará Ľubovňa, Za vodou
                        Wisława Szymborska: Niektorí majú radi poéziu
2. miesto:      Andrea BAJNOCZYOVÁ, ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy
                        Daniela Hivešová: Kúzelník úsmevov
                        Barbora PODHORSKÁ, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
                        Lawrence Ferlinghetti: Montáž
3. miesto:      Tamara SOPKOVÁ, ZŠ Stará Ľubovňa, Komenského ul.
 
Výborný prednes:      Jozefína Mária BEGONJA, ZŠ Stará Ľubovňa, Levočská ul.
                                   Zuzana CHMELIAROVÁ, ZŠ s MŠ Plavnica
                                   Lenka REĽOVSKÁ, ZŠ s MŠ Podolínec
                                   Jakub PLUTA, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
                                   Michaela PREJSOVÁ, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

 
Výsledky okresnej súťaže: III. KATEGÓRIA – PRÓZA
 
1. miesto:      Anna Mária ZIMOVÁ, ZŠ s MŠ Kamienka
                        Juraj Šebesta: Úryvok z knihy Venuša
2. miesto:      Andrea BAJNÓCZYOVÁ, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
                        Marika Syrová: Záchvat
                        Michal VYPARINA, ZŠ s MŠ Plavnica
                        Roman Brat: Teta Alžbeta
3. miesto:      Karina REPKOVÁ, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
                        Gustáv Murín: Naša mačka Cikačka
 
Výborný prednes:     Marek JAROŠ, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
                                   Erika MAČEKOVÁ, ZŠ s MŠ Plaveč
                                   Mária ROZIKOVÁ, ZŠ s MŠ Haligovce
                                   Dávid VAĽKO, ZŠ s MŠ Jakubany  

Výsledky okresnej súťaže: IV. KATEGÓRIA – POÉZIA

 1. miesto:        Barbora PLUTOVÁ, Cirkevné gymnázium Stará Ľubovňa
                         Wisława Szymborska: Montáž z kníh: 49 básní a Chvíľa
2. miesto:         Jana TOMKOVÁ, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa  
                        Tina Matušková: Montáž: Slovenské pohľady
3. miesto:         Dominika ČOPJANOVÁ, Cirkevné gymnázium Stará Ľubovňa
                        Veronika Lozníčková: Za všetko ďakovať chcem
                        Matúš NEMERGUT, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
                        Imre Madách: Prameň piesne
 
 
Výsledky okresnej súťaže: IV. KATEGÓRIA – PRÓZA
 
1. miesto:         Adam KOLLÁR, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
                        Mathej Tomka: Pod orechom tma (montáž)
                        Monika TIMOČKOVÁ, Cirkevné gymnázium Stará Ľubovňa
                        Ján Patarák: Povesť o čase zmierenia
2. miesto:         Milan ŠTEFANIK, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
                        Peter Karvaš: Zvodná slečna z Paríža
3. miesto:        Jana BIGANIČOVÁ, Cirkevné gymnázium Stará Ľubovňa
                        Halina Snopkiewiczowa: Z knihy: Slnečnice
 
Výborný prednes:       Radoslava VESELOVSKÁ, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
           
 
 
         
 

 

 

Nastavenia cookies