Podujatia

2023

POETICKÁ ĽUBOVŇA 2023

Slávnostným vyhodnotením Poetickej Ľubovne sa už tradične začína maratón literárnych súťaží na

Slovensku. Celoslovenská súťaž začínajúcich autorov s udelením Ceny otca Vasiľa Kočembu vstúpila do svojho 31. ročníka. V sobotu 11. marca 2023 sa v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni stretli básnici a prozaici zo všetkých kútov Slovenska. Hosťom sa prihovorila poslankyňa mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, PaedDr. Klaudia Satkeová, rovnako aj predseda poroty, Ján Petrík.

Poetická Ľubovňa je jedinečná tým, že sa na slávnostnom vyhodnotení okrem tradičných ocenení odovzdáva šesť zvláštnych cien. Jednou z nich je aj Cena otca Vasiľa Kočembu, básnika, novinára, publicistu, ktorý spolu so staroľubovnianskou poetkou Monikou Tančákovou stál pri zrode Poetickej Ľubovne a do svojej smrti jej aj predsedal. V decembri 2022 uplynulo 25 rokov od smrti kňaza Vasiľa Kočembu, ktorý pochádzal z obce Veľký Lipník neďaleko Starej Ľubovne, kde je aj pochovaný. Ako kňaz pôsobil v mnohých obciach a mestách Prešovského kraja, naposledy v Prešove. Unikátnosť básnického diela Vasiľa Kočembu spočíva v jeho dvojjazyčnosti – písal v ukrajinskom a slovenskom jazyku. K jeho najznámejším dielam patrí zbierka Zo zeme a z neba. Cenu otca V. Kočembu si tento rok vypísala Amalka Ľudmila Valenčíková zo Spišskej Novej Vsi za poéziu a prózu.

Porota v zložení Ján Petrík, Peter Karpinský a Eva Kollárová hodnotila spolu 375 prác od 113 autorov v štyroch kategóriách: poézia, próza – do 20 rokov, nad 20 rokov. Hlavnú cenu Ľubovnianskeho osvetového strediska získal Marek Jaroš zo Starej Ľubovne za poéziu. Prevzal si aj „ľubovňanske olufko“ – ceruzu, symbol Poetickej Ľubovne, z dielne ľudového rezbára Jána Mosorjaka.

Súčasťou slávnostného vyhodnotenia je už tradične rozhovor s literárnym hosťom. Pozvanie prijal spisovateľ a manažér kapely Smola a hrušky, Martin Hlavatý. Prítomným predstavil svoju debutovú zbierku poviedok pod názvom Nadrobené, ale rozhovoril sa aj o svojom detstve, koníčkoch, práci a prezradil aj to, čo ho spája so Starou Ľubovňou. Besedu tradične moderoval Peter Karpinský.

K obľúbenej časti vyhodnotenia patrí rozborový seminár, kde majú súťažiaci možnosť diskutovať s porotou o svojich prácach. Vyhodnotením sprevádzali Mariana a Jakub Ondrejovci.

O kultúrny program sa postarali hrou na akordeón virtuóz Peter Sokol zo ZUŠ Jána Melkoviča a hudobný pozdrav si pripravili aj Daniel Lazorčák a Kristína Majerníčková, členovia ZPOZ Človek

človeku. Pásmo poézie patrilo trojici tohtoročných ocenených v súťaži Poetická Ľubovňa z ľubovnianskeho regiónu, Eme Frӧhlichovej, Adamovi Kollárovi a Klaudii Šprochovej. Pod organizáciu podujatia sa podpísali Ľubovnianske osvetové stredisko a mesto Stará Ľubovňa.

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies