Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2017 31.3.2017 seminár - ved. detských FS Mgr. Peter Mosorjak   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2017 14.8.2017 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia tradičných jedál Helena Konevalová   45,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2017 31.3.2017 seminár - ved. detských FS PhDr. Daniela Derevjaníková   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2017 17.3.2017 ozvučenie - FS Železiar Maroš Matoľák   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2017 7.4.2017 AMFO 2017 - okresný súťaž - odborné hodnotenie Daša Jeleňová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08/2017 27.4.2017 vystúpenie ĽH - Babička okresu SL Radoslav Nestorik   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2017 4.5.2017 DÚHA - odborné hodnotenie akad.mal. Eva Končeková   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2017 4.5.2017 Dúha - odborné hodnotenie Mgr. Eva Balboneová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2017 4.5.2017 Dúha - odborná porota Bc. Mária Kačeňáková   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2017 4.5.2017 Dúha - odborné hodnotenie PaedDr. Eva Kollárová   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2017 30.9.2017 grant ÚV SR - UM UM - Inscenácia Eyecon (tact) Kristina Dzuričková   310,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2017 4.5.2017 Dúha - odborné hodnotenie PhDr. Peter Karpinský PhD.   90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2017 22.5.2017 Makovická struna - vystúpenie Marianna Železná   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2017 20.5.2017 Makovická struna - ozvučenie Sás František   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - prezentácia tkáčstva Mgr. Anna Konkoľová   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2017 30.9.2017 Grant ÚV SR - UM UM - Workshopy Klára Kanuščáková   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - prezentácia košíkarstva Alojz Gallík   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - košikárske dielne Alojz Gallík   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2017 27.4.2017 Babička okresu SL - výpomoc pri ozvučení Sás František   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2017 26.4.2017 AMFO 2017 Fond na podporu umenia 42418933  1 900,00 EUR