Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2016 1.8.2016 Folklórne slávnosti Čirč - vystúpenie FSk Údolčanka Mgr. Silvia Sokolová   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2016 1.8.2016 Folklórne slávnosti Čirč - vystúpenie FSk Kečera Mgr. Eva Fáberová   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2016 23.8.2016 Servis PC - Karaš, Filičková, Nováková Mgr. Martin Petija   75,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2016 1.8.2016 Folklórne slávnosti Čirč - výzdoba amfiteatra Alojz Gallik   55,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2016 8.9.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - výpomoc ozvučenia Vladimír Bartoš   80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie Kvetoslava Jendrichovská   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2017 14.8.2017 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia tradičných jedál Mgr. Mária Konevalová   45,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie Veronika Boďová   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia -umelecké remeslá Alojz Gallik   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - sólista Alojz Gallik   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia - tradície obce V.Ružbachy Monika Dudziková   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2016 23.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - sólista Mgr. Peter Jendrichovský   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2016 4.10.2016 Živé remeslá severného Spiša - prezentácia - tkáčstvo Anna Konkoľová   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2016 4.10.2016 Živé remeslá severného Spiša - prezentácia - košikárstvo Alojz Gallik   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2017 4.8.2017 6. ročník Lackovský košík - vystúpenie detského kolektívu z Lackovej Žaneta Gallíková   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2016 20.10.2016 Popoludnie v Dome seniorov - príprava a realizácia konferansu Mgr. Darina Belišová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2016 21.10.2016 Ľubovnianska veselica - príprava scenára Marianna Železná   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2016 21.10.2016 Ľubovnianska veselica - vystúpenie sólistky Marianna Železná   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2016 21.10.2016 Ľubovnianska veselica - vystúpenie sólistky Miroslava Gladišová - Dudová    
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2016 21.10.2016 Ľubovnianska veselica - vystúpenie DSS Vinok Miroslava Gladišová - Dudová   50,00 EUR