Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 67/2017 30.9.2017 Deň národov a národnosti PSK - usporiadateľská služba Júlia Jedináková   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2017 30.9.2017 Deň národov a národnosti PSK - usporiadateľská služba Maroš Matoľák   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2017 30.9.2017 Zostavenie a tvorba - Pamätnica - 50.výr. Naša Vansovej Lomnička PaedDr. Eva Kollárová   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2017 30.9.2017 Zostavenie a tvorba - Pamätnica - 50. výr. Naša Vansovej Lomnička Mgr. Soňa Šebová   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2017 31.10.2017 Ľubovnianska veselica - vystúpenie sólistu - recitácia Mgr. Nina Kollárová PhD.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 72/2017 31.10.2017 Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie Mgr. Soňa Šebová   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 73/2017 31.10.2017 Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie Ján Petrík   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2017 31.10.2017 Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie Mgr. Ľubica Bekéniová   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2017 31.10.2017 Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie Mgr. Jaroslava Čajková   190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 76/2017 31.10.2017 Grafická úprava - Spravodajca - 50. výročie Naša Vansovej Lomnička Mgr.art. Jozef Česla   240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77/2017 7.11.2017 Výmena svietidiel - priestory ZUČ - ĽOS Peter Sekerák   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 78/2017 8.12.2017 Vystúpenie Zboru bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity - 23. ročník duchovnej piesne -... Dr. Anna Derevjaníková   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 79/2017 8.12.2017 Odborná príprava a konferans - 23. ročník duchovnej piesne PhDr. Daniela Derevjaníková   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 80/2017 8.12.2017 Vystúpenie Pravoslávneho zboru Uspenija Presvjatoji Bohorodici z Jarabina - 23. roč. duchovnej... Mária Kaňová   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2017 8.12.2017 Odborná výpomoc pri inštalácií výstavy ART SHOW 21 a organizácia projektu Turcsányi František   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 82/2017 8.12.2017 Inscenácia Eyecon (tact) - grant ÚV SR UM UM MgA. Mária Smreková   275,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83/2017 8.12.2017 Osvetlenie a ozvučenie - grant ÚV SR UM UM Maroš Matoľák   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 84/2017 8.12.2017 Ľubovnianska veselica - vystúpenie FSk Taľar z Novej Ľubovne Kvetoslava Jendrichovská   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 85/2017 8.12.2017 Deň národov a národnosti PSK - celodenné moderovanie programov podujatia Mgr. Marianna Železná   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2017 8.12.2017 Ľubovnianska veselica - moderovanie programu podujatia Mgr. Marianna Železná   80,00 EUR