Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2017 10.8.2017 vystúpenie DSSk VINOK - Folklórne slávnosti Čirč Miroslava Dudová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2017 10.8.2017 Folklórne slávnosti Čirč - vystúpenie sólistu Natália Kučová   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2017 10.8.2017 vystúpenie speváckeho dua z Údola (Kristína Lešková, Sofia Karaffová)
Folklórne slávnosti...
Mgr. Silvia Sokolová   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2017 10.8.2017 vystúpenie sólistu - Folklórne slávnosti Čirč Natália Murcková   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2017 10.8.2017 vystúpenie sólistu - Folklórne slávnosti Čirč Štefan Mikulík   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2017 17.8.2017 Výpomoc pri ozvučovaní - Jarabina Sás František   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2017 17.8.2017 Pamätnica - grafická úprava Mgr. art. Jozef Česla   450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 47/2017 17.8.2017 Odborná prednáška o práci s tradičným spevným a hudobným materiálom
- Malý Lipnik ...
Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2017 8.9.2017 vystúpenie Fsk Taľar z Novej Ľubovne - Slávnosti Poľsko-Goraľskej kultúry Ľudmila Barlíková   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2017 11.9.2017 servis PC Mgr. Martin Petija   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2017 8.9.2017 Slávnosti Poľsko-Goraľskej kultúry - prednáška Goraľske zvyky a tradície Sás František   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2017 30.9.2017 grant ÚV SR - UM UM - Predstavenie výtvarných scén Martin Jakubčo   220,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2017 30.9.2017 Audiovizuálna performance hud. zosk. BIOS - UM UM Mgr. art Boris Sirka   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60/2017 30.9.2017 Dj set umelcov Bassline Manager - UM UM Peter Babušák   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/2017 28.9.2017 Výpomoc pri ozvučovaní - Deň národov a národností PSK Peter Piontek   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2017 27.6.2017 Praxou k zamestnaniu pre subjekty nevykonavájuce hospodársku činnosť -
1 zamestnanec - 9...
ÚPSV a R 30794536  5 853,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2017 30.9.2017 Ferimex NET 100 Mbit/ 2 roky Prvá internetová, s.r.o. 35849487  17,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 64/2017 29.9.2017 Deň národov a národnosti PSK - upratanie priestorov šatní účinkujúcich Daniela Pružinská   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 65/2017 30.9.2017 Deň národov a národnosti PSK - usporiadateľská služba Nikola Škvarová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2017 30.9.2017 Deň národov a národnosti PSK - usporiadateľská služba Ján Karaš   100,00 EUR