Zmluva č. 39/2018

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

Typ: Dodávateľská
Číslo: 39/2018 
Predmet : Lackovský košík - vystúpenie sólistu 
Partner: Alojz Gallík
IČO:
Adresa: Lacková 17, 06501 Hniezdne
Dátum zverejnenia: 3.8.2018 
Dátum účinnosti: 4.8.2018 
Deň podpisu: 16.7.2018 
Platnosť od: 4.8.2018 
Platnosť do: 4.8.2018 
Cena s DPH: 50,00 EUR 
Previazané dokumenty: