Kalendár podujatí - 13.10.2018

  • Naša Vansovej Lomnička

    12.10.2018 - 13.10.2018
    51. ročník celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien.
    Kultúra Stará Ľubovňa