Hlavné menu

Medzinárodná spolupráca

Dňa 9. 2. 2010 riaditeľka Ľubovnianskeho osvetového strediska Irina Nováková prijala na pôde ĽOS partnerov z Poľskej republiky Krzystofa Bodzionyho, riaditeľa Kultúrneho strediska v Podegrodzi a Adama Mazura radneho Powiatu Nowosadeckiego.
Predmetom rokovania bolo nadviazanie spolupráce v oblasti kultúry, širokospektrálny záber (výstavy výtvarníkov a fotografov, vystúpenia jednotlivcov a kolektívov z oblasti folklóru, remeslá atď.) má rozvíjať cezhraničnú spoluprácu a zbližovať cez kultúrne aktivity oba národy. Ďalšie stretnutie sa uskutoční v Kultúrnom stredisku v Podegrodzi v mesiaci apríl, na ktorom sa dohodnú na konkrétnom telese v rámci výmeny na najbližšom podujatí.