VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Ľubovnianske osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Prešovského samosprávneho kraja, Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: kultúrno - osvetový pracovník.

K stiahnutiu