PSK aj na sociálnych sieťach

Ambíciou PSK je dostať sa do povedomia čo najširšej verejnosti aj takýmto, dnes už bežným spôsobom, prostredníctvom virtuálneho sveta a sociálnych sietí, preto Vám dávame do pozornosti nový profil PSK s rovnomenným názvom - PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ.

https://www.facebook.com/PresovskyKraj.

Kraju záleží na tom, aby boli občania regiónu o činnosti úradu informovaní v čo najkratšom čase, preto na novom profile denne uverejňuje čerstvé aktivity úradu, ale aj činnosť svojich kultúrnych a sociálnych inštitúcií, vrátane Ľubovnianskeho osvetového strediska.

 

FOTO: Prešovský samosprávny kraj