Naša Vansovej Lomnička

Literárna pozostalosť výraznej postavy ženského hnutia na Slovensku, ani po mnohých rokoch nevybledla, veríme, že aj vďaka úsiliu, ktoré každoročne vkladáme práve do festivalu, ktorý s úctou nesie meno našej Terézie Vansovej.

Recitačná súťažná prehliadka aj vo svojom 52. ročníku pokračuje v tradícii rozvíjania pozitívneho vzťahu žien k umeleckému slovu, ktorý tak svedomito pestovala aj samotná spisovateľka, istý čas tvoriaca v nemeckej obci Lomnička ležiacej pri Starej Ľubovni.

Aj tento rok v Starej Ľubovni počas hmlistej jesene privítame mnoho inšpiratívnych žien tak, ako sme urobili už presne päťdesiatjeden krát. V dňoch od 12 - 13.10.2019 v obradnej sále mestského úradu odznie bezmála 40 prednesov v podaní žien vo veku od 16 až do 85 rokov. Tie bude hodnotiť a počas sobotňajšieho rozborového semináru analyzovať odborná porota v zložení: Ľubica Bekéniová, Igor Hrabinský, Soňa Šebová a Nina Kollárová.

V galaprograme Zo sliviek už padá modrá jeseň do básne... si okrem najlepších tohtoročných "lomničkárskych" prednesov vypočujeme aj Štefana Šteca - populárneho finalistu súťaže Zem spieva.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.