Najkrajší balkón a predzáhradka

Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší balkón a predzáhradku. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme. Svoje výhry si môžete prevziať v Ľubovnianskom osvetovom stredisku od 13. januára 2021 od 7:00 do 15:00 hod.

K stiahnutiu