Výstavy v galérii Provinčný dom

201502161045260.galeria_logo_stred


PLÁN VÝSTAV 2015
galéria Provinčný dom Stará Ľubovňa

Január
SÚHVEZDIE UMENIA / CVČ /   PS+ĽS
Február
3.2. - 27.2. MLADÁ FOTOGRAFIA / Mesto SL, ĽOS /    ĽS
3.2. - 25.3. FRANTIŠEK PLŠÍK- krajina a portréty / ĽOS /    PS
Marec
2.3. - 25.3. POĽOVNÍCKA VÝSTAVA PZ  / Mesto SL /    ĽS
Apríl
1.4. - 30.4. (TOP) INTERFOTOKLUB VSETÍN 2014 / Mesto SL a Vsetín, ĽOS /    ĽS
4.4. - 30.4. VÝTVARNÁ TVORBA ŽIAKOV ZUŠ J. Melkoviča  / ZUŠ J. M. /    PS+vstup
Máj
7.5. - 29.5. (TOP) DÚHA - celoslovenská súťaž a výstava  / MŠ SR, ĽOS /     ĽS+PS+vstup
Jún
5.6. - 30.6. (TOP) AMFO - výstava súťažnej prehliadky
amatérskej fotografie Prešovského kraja 
/ MK SR, ĽOS, PSK /    ĽS+vstup
5.6. - 30.6. (TOP) SLOVENSKÁ NOVÁ VLNA - KAMIL VARGA (SK-CZ)
- výstava významného slovenského fotografa   / ĽOS, PSK /    PS
Júl
3.7. - 30.7 (TOP) UMELCI N. SACZU (Poľsko)  / Mesto SL, Mesto N.S. /    ĽS
3.7. - 30.7 KAROL THYRI
- výtvarná tvorba
ľubovnianskeho výtvarníka / Mesto SL, ĽOS /  PS
August
7.8. - 30.9. (TOP) ART SHOW 21 - výstava výtvarníkov z medzinárodného
výtvarného plenéru 
/ MK SR, ĽOS, PSK /    ĽS+vstup
11.8. - 3.9. (TOP) VLADO KRAUSZ – maľujúci hudobník a skladateľ  /DRAGANNA /    PS
September
4.9. - 30.9. Z TVORBY FA STU Bratislava
- výstava študentov a pedagógov
/ FA STU, ĽOS, Mesto SL /    PS
7.8. - 30.9 ART SHOW 21 - výstava výtvarníkov z medzinárodného
výtvarného plenéru 
/ MK SR, ĽOS, PSK /      ĽS+vstup
Október
2.10. - 30.10. (TOP) KORNÉLIA NĚMEČKOVÁ
– moje obrázky (Česko) / Mesto SL, Mesto Vsetín /    PS
2.10. - 30.10. (TOP) AMFO PREŠOV - výstava prác členov klubu
z rôznych umeleckých techník   / Mesto SL, ĽOS /    ĽS
November
PHOTOGRAPHY WORKSHOPS
výstava fotografií z 5. - 7. roč. medzinárodných fotodielní 
/MK SR, ĽOS, PSK /    PS+ĽS
December
(TOP) VIANOCE S CLIVIOU - vianočná výstava   / Mesto SL, ĽM /     PS+ĽS+vstup

____________________________________________________________________________________
Kontakt: Anna Dragannová
mobil: 0908 998 795, tel.: 052 – 43 239 83,
designad@nextra.sk, adraganna@gmail.com
Galéria Provinčný dom, tel.: 052 – 778 16 08, pd@staralubovna.sk

 

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies