Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2024 20.2.2024 Zmluva o dielo: Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky a Inventarizácie ku 31.12.2023 Mária Kosturková   175,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2024 13.2.2024 Výpomoc pri ozvučovaní – Fašiangový turoň 10.2.2024 KD Forbasy František Sás   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2024 31.1.2024 Prenájom nebytových priestorov - Mierova 42, Stará Ľubovňa Ing. Marián Fedák   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/2023 28.12.2023 Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... Milan Ščigulinský, JUDr.    
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2023 28.12.2023 Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... Mikuláš Koneval   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2023 28.12.2023 Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... Helena Dicová    
Detail Zmluva Dodávateľská 64/2023 28.12.2023 Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... Ing. Peter Štofaňák, PhD.   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67/2023 28.12.2023 Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... Ivan Bulík   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2023 28.12.2023 Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... Mária Hlinková   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 65/2023 28.12.2023 Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Litmanivka s rusínskymi koledami v rámci podujatia... Katarína Čandíková   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2023 28.12.2023 Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... Mgr. Katarína Babčáková, PhD.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2023 28.12.2023 Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... Eva Fáberová   140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60/2023 29.11.2023 Naša Vansovej Lomnička - vystúpenie sólistu na galaprograme Martin Kaleta   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2023 28.11.2023 nájomné - Dom kultúry Mesto Stará Ľubovňa 00330167  415,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2023 28.11.2023 Poistná zmluva - PZP Union poisťovňa, a.s. 31322051  95,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2023 28.11.2023 Poistná zmluva - Havarijné poistenie SMV Union poisťovňa, a.s. 31322051  238,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2023 28.11.2023 Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s. 31322051  49,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2023 28.11.2023 Slávnosti Poľsko-goralskej kultúry - Vystúpenie FSk Taľar Ladislav Pavelčík   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2023 28.11.2023 Slávnosti Poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie Fsk Ružbašan Peter Fabis   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53/2023 15.11.2023 servis PC Mgr. Martin Petija   80,00 EUR 
Nastavenia cookies