Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2022 14.3.2022 Poetická Ľubovňa 2022 - odborné hodnotenie PhDr. Peter Karpinský PhD.   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2022 14.3.2022 Servis PC Mgr. Martin Petija   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 14.3.2022 korektorské práce na zborníku poézie KRÁJANIE JABLKA Mgr. Anna Kuzmiaková   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2022 14.3.2022 prekladateľské a korekčné práce na zborníku poézie KRÁJANIE JABLKA Ľudmila Kaňová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2022 14.3.2022 redakčné a korektorské práce na zborníku poézie KRÁJANIE JABLKA prof.PhDr. Jozef Sipko   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2022 14.3.2022 redakčné a korektorské práce na zborníku poézie KRÁJANIE JABLKA PhDr. Peter Karpinský PhD.   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2022 14.3.2022 autorská odmena za dielo NA ŇAŇOVYM POĽU Mária Krompaščíková   400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2022 14.3.2022 DÚHA 2021/2022 - porota výtvarná časť Mgr. Eva Balboneová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2022 14.3.2022 DÚHA 2021/2022 - porota výtvarná časť Bc. Mária Kačeňáková   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2021 14.3.2022 editorské práce na zborníku poézie KRÁJANIE JABLKA Mgr. Nina Kollárová   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2022 14.3.2022 DÚHA - literárna časť - odborné hodnotenie PhDr. Peter Karpinský PhD.   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2022 22.2.2022 Divadelné predstavenie - Klimaktérium... a čo? Divadlo komédie 36067164   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 14.2.2022 Prenájom nebytových priestorov - 15 m2 (skladík) Ing. Marián Fedák   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2021 10.12.2021 Grant FPKNM - Slávnosti poľsko-goralskej kultúry v Starej Ľubovni Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2021 10.12.2021 Grant FPKNM - NA ŇAŇOVYM POĽU (vydávanie umenovedne, odbornej a spoločenskovednejj... Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2021 10.12.2021 Grant FPKNM - Krájanie jablka - (neperiodická tlač) Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  4 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2021 3.12.2021 Festival duchovnej piesne - grant FPU 2021 Fond na podporu umenia 42418933  1 860,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2021 3.12.2021 Bienále vizuálneho umenia 2021 - odborná spolupráca pri tvorbe koncepcie podujatia, odborná... MVDr. František Turcsanyi   400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2021 3.12.2021 Spolupráca na tvorbe Zborníka zo Seminára o ľudovej piesni Mgr. Katarína Ščigulinská   350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2021 25.11.2021 FPU - Naša Vansovej Lomnička Fond na podporu umenia 42418933  1 500,00 EUR 
Nastavenia cookies