Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1 6.12.2013 Účinkovanie FZA v Prešove na XIX. ročníku Duchovnej piesne v Starej Ľubovni Folklórne združenie Anička v Prešove, zastúpené ved. A. Poráčovou 42033721  220,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014 12.5.2014 Zmluva o dielo - maľba kancelárií ĽOS Juraj Filičko   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2014 12.5.2014 Zmluva o účinkovaní ľudovej rozprávačky na okresnej prehliadke ukrajinskej ľudovej piesne... Mária Triščová   80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2014 26.6.2014 ozvučenie - Obec Jakubany, Obec Krásna Lúka - výpomoc Volčko Nikita   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2014 22.7.2014 vystúpenie súboru Frankovčan - Lackovský košík dňa 2.8.2014 FS Frankovčan z Malej Frankovej 42341833  60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2014 17.10.2014 servis PC Mgr. Martin Petija   90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2014 24.11.2014 Rekonštrukcia výstavných panelov Michal Matoľák   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2014 22.7.2014 zmluva o partnerstve Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 45733244   
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2014 3.7.2014 grant MK SR - 7.2 ART SHOW 21 - tvorivý a výtvarný plenér Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2014 3.7.2014 granty MK SR - 7,5 ( KS HK - 1000,-€, AMFO 2014 1200,-€) Prešovský samosprávny kraj 37870475  2 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08/2014 3.7.2014 grant MK SR 7.1 - Naša Vansovej Lomnička Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2014 3.12.2014 vystúpenie dua Rozmai Bardejov - Duchovná pieseň Mária Chomová   110,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2014 3.12.2014 odborná príprava + konferans - Duchovná pieseň PhDr. Daniela Derevjaniková   35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2014 3.10.2014 vystúpenie - Obec plavnica Mgr. Ivana Karašová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2014 3.10.2014 vystúpenie - Obec Plavnica Natália Kučová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2015 23.3.2015 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  3 952,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2015 23.4.2015 Odborná príprava konferansu, réžia a scénar okresnej súťaže DFSk - Nositelia tradícií v... Barbora Repková   25,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2015 20.5.2015 Vystúpenie SS - Makovická struna 24.5.2015 Spevácka skupina ROSA - Prešov   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2015 22.6.2015 granty MK SR - 7.2 Ministerstvo kultúry SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2015 22.6.2015 granty MK SR 7.5 Ministerstvo kultúry SR    
Nastavenia cookies