HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2024

70. ROČNÍK OKRESNÉHO KOLA celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2024

 Časový harmonogram:

25. 03. 2024 o 8.30 hod. - Dom kultúry Stará Ľubovňa – I. kategória (2. – 4. ročník ZŠ, žiaci ZUŠ vo veku 7 – 10 rokov)

26. 03. 2024 o 8.30 hod. - Dom kultúry Stará Ľubovňa – II. kategória (5. – 6. ročník ZŠ, 1. ročník osemročných gymnázií, žiaci ZUŠ vo veku 10 – 12 rokov)

27. 03. 2024 o 8.30 hod. - Dom kultúry Stará Ľubovňa – III. kategória (7. – 9. ročník ZŠ, 2. – 4. ročník osemročných Gymnázií, žiaci ZUŠ vo veku 12 – 15 rokov); IV. kategória (žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov); V. kategória (študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov)Srdečne pozývame 

Nastavenia cookies