DÚHA 2021/2022

Vážení priatelia,
po dvoch rokoch pauzy Vás srdečne pozývame na slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby detí a vernisáž výstavy DÚHA 2021/2022.
Už 26. ročník súťaže sa tradične uskutoční v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni dňa 6. mája 2022 so začiatkom o 10:00.
Veľmi nás teší, že žiaci opäť usilovne pracovali a zaslali nám veľké množstvo ako výtvarných, tak aj literárnych prác. Tie hodnotila porota v zložení:
 
za výtvarnú časť:
Akad. maliar Andrej Smolák, Snina - predseda poroty
Mgr. Art. Lívia Stašková, Snina
Bc. Mária Kačeňáková, Stará Ľubovňa
Mgr. Eva Balboneová, Stará Ľubovňa
 
za literárnu časť:
Doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., Spišská Nová Ves - predseda poroty
PaedDr. Eva Kollárová, Stará Ľubovňa
Mgr. Nina Kollárová, PhD., Prešov
Mgr. Katarína Ščigulinská, Šambron
Výsledková listina bude zverejnená po slávnostnom vyhodnotení na našej webovej stránke www.osvetalubovna.sk a na sociálnych sieťach.
Nastavenia cookies