MUZIKA BEZ GRANIC

Cezhraničná spolupráca Ľubovnianskeho osvetového strediska a poľských partnerov prináša naďalej svoje ovocie. V rámci viacročného výskumného projektu „MUZIKA BEZ GRANIC“ sa do bádania v obciach slovensko-poľského pohraničia zapojili viacerí aktivisti a kolektívy tradičnej ľudovej kultúry.

V prvej fáze bol vytvorený dokumentárny film „MUZIKA BEZ GRANIC“, ako aj vydané CD tradičných ľudových piesni. Bolo zvukovo i obrazovo zaznamenaných množstvo ľudových rusínskych a goralských piesni, zvykov a tradícií z tohto regiónu.

Ďalšie výsledky výskumu v podobe vydania dokumentárneho filmu „BIALA WODA – zabudnutá obec na chodníku valašskej kultúry“ boli prezentované na spoločnom poľsko-slovenskom stretnutí dňa 7. októbra 2023 v kúpeľnom meste Szczawnica v Poľsku. Delegáciu zo Slovenska viedol poslanec Prešovského samosprávneho kraja a riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš.

Okrem prezentácie dokumentárneho filmu bolo podujatie doplnené o živú kultúru zo Slovenska. Ako prvá vystúpila speváčka rusínskych ľudových piesní Marianna Železná z Chmeľovej a neskôr i muži z folklórnej skupiny Majdan z Litmanovej. Partneri sa vzájomne dohodli na ďalšej spolupráci, ktorej kontúry budú dohodnuté na najbližšom pracovnom stretnutí v Starej Ľubovni.

Nastavenia cookies