BABIČKA PREŠOVSKÉHO KRAJA v Starej Ľubovni (aktualita)

BABIČKA PREŠOVSKÉHO KRAJA V STAREJ ĽUBOVNI
 
Okresná a krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Ľubovnianske osvetové stredisko, Mesto Stará Ľubovňa a Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí vás všetkých pozýva na podujatie BABIČKA PREŠOVSKÉHO KRAJA, ktoré sa uskutoční už túto stredu – 8.septembra 2021 o 15,00hod. v Dome kultúry v Starej Ľubovni.
 
V rámci Prešovského kraja pôsobia veľmi aktívne Okresné organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré okrem iného organizujú okresné prehliadky s názvom „BABIČKA OKRESU“. Na základe toho Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska zorganizovala v roku 2013 po prvýkrát aj krajskú súťažnú prehliadku s názvom „BABIČKA SPIŠA A ŠARIŠA“ v Meste Poprad. Toto podujatie zaznamenalo úspech, a tak sa následne konali krajské prehliadky aj v ďalších okresných mestách Prešovského kraja s pozitívnou odozvou verejnosti.
V roku 2021 budeme v tejto tradícii pokračovať ďalším podujatím, tentoraz v historickom meste Stará Ľubovňa, ktoré je i MESTOM KULTÚRY 2021. Podujatie sa bude organizovať pod záštitou primátora mesta PhDr. Ľuboša Tomka.
 
Krajská súťažná prehliadka „BABIČKA PREŠOVSKÉHO KRAJA 2021“ má ambíciu dosiahnuť tieto ciele:
a) Medzigeneračná spolupráca prostredníctvom súťažnej disciplíny TRADÍCIU ODOVZDÁVAM DEŤOM
b) Udržiavanie a rozvíjanie ľudových tradícií prostredníctvom súťažnej disciplíny UKÁŽ, ČO VIEŠ
c) Zachovanie historickej pamäte prostredníctvom súťažnej disciplíny NAČIERAM DO MINULOSTI
 
Tešíme sa na vás a na naše babičky 
   


   
  </div>
  
   
  
  
  
  
 </div>
  
 
 
</div>
<!-- region tsc-0-1-0-0 end -->
    </div>
  </div>
</div>

  </div>
</div>

<div class=