Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 01/2013 28.2.2013 NOC - predplatné 2013 - Národná osveta, Javisko Národné osvetové centrum 00164615  16,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2015 23.3.2015 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  3 952,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01/2015 4.2.2015 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2016 29.2.2016 Kognitívna aktivizácia seniorov - tréning pamäte Mgr. Ivana Šípošová   100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01/2016 29.1.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2017 1.3.2017 servis PC - oprava tlačiarne (Nováková) Mgr. Martin Petija   82,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2018 6.2.2018 Odborné hodnotenie výkonov súťažiacich na okr. súťaži "Detský hudobný folklór"
v Starej...
Juraj Švedlár   45,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2020 27.12.2019 Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  11 794,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 012019 7.2.2019 servis PC - nastavenie programu SPIN, MAGMA, ZIMBRA Mgr. Martin Petija   90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02/2013 28.2.2013 stravné lístky 300ks x 3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 063,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2015 23.4.2015 Odborná príprava konferansu, réžia a scénar okresnej súťaže DFSk - Nositelia tradícií v... Barbora Repková   25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02/2015 28.2.2015 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02/2016 29.2.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2016 4.4.2016 seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 Švedlár Juraj   45,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2017 31.3.2017 seminár pre vedúcich detských FS Juraj Švedlár   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2018 6.2.2018 Odborné hodnotenie výkonov súťažiacich na okr. súťaži "Detský hudobný folklór"
v...
Mgr. Peter Mosorjak   35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2020 31.1.2020 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ing. Marián Fedák   160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 022014 3.2.2014 stravné lístky 260 ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  923,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 022019 20.2.2019 Poetická Ľubovňa - odborné hodnotenie PhDr. Peter Karpinský PhD.   100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 03/2013 29.3.2013 zhotovenie farebných fotografií 30x40 cm - 50ksx5,62 € Ján Palčo FOTO-KINO 17117038  281,00 EUR