Projekty

Schválené dotácie 2016

MK SR – FOND NA PODPORU UMENIA
Naša Vansovej Lomnička – 49. ročník - 1 800 €
IX. Fotografické dielne – Photography workshops - 2 500 €
Art show 21 – III. roč. – medzinárodný tvorivý plenér a výstava - 2 000 €
Živé remeslá Severného Spiša - 1 500 €
Folklórne slávnosti piesní a tancov v Čirči – 39. roč. - 1 350 €
AMFO 2015  - krajská súťaž amatérskej fotografie - 2 000 €
 
  

MŠ SR
DÚHA – celoslovenská súťaž výtvarnej a literárnej tvorby detí
 

Úrad vlády SR
,,Ľubovnianska veselica“ - 1 500 €
Poznaj svoj kroj (2. časť) - 2 500 €
Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry v Starej Ľubovni - 2 850 €

SCHVÁLENÉ DOTÁCIE 2015

DOTAČNÝ SYSTÉM  MK SR:
AMFO 2015 – krajská súťaž amatérskej fotografie a multimediálnej tvorby - (1 400 €)
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – krajská súťaž v prednese poézie a prózy recitátorov I. – III. kategórie - (1 200 €)
ART SHOW 21 – tvorivý výtvarný plenér a výstava - (1 700 €)
NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA - 48. roč. - (1 000 €)

VIII. FOTOGRAFICKÉ DIELNE - PHOTOGRAPHY WORKSHOPS - (1000 €)
KREATÍVNE PONDELKY V DOME KULTÚRY - tvorivé dielne pre deti -
(500 €)


DOTAČNÝ SYSTÉM MŠ SR:
DÚHA - celoslovenská súťaž v literárnej a výtvarnej tvorbe detí a výstava výtvarnej tvorby - (1 160 €)

Dotácie v roku 2014

DOTAČNÝ SYSTÉM  MK SR:
AMFO 2014 – krajská súťaž amatérskej fotografie a multimediálnej tvorby - (1 200 €)
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – krajská súťaž v prednese poézie a prózy recitátorov I. – III. kategórie - (1 000 €)
ART SHOW 21 – tvorivý výtvarný plenér a výstava - (1 500 €)
NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA - 46. roč. - (1 000 €)


DOTAČNÝ SYSTÉM MŠ SR:
DÚHA - celoslovenská súťaž v literárnej a výtvarnej tvorbe detí a výstava výtvarnej tvorby - (1 160 €)

Dotácie v roku 2013

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - krajská súťaž v prednese poézie a prózy  recitátorov I. - III. kategórie
12. 4. 2013

Detský prednes je jednou z aktívnych foriem vnímania a odovzdávania literárnych hodnôt.

Cieľom jednotlivých stupňov súťaže je prehlbovanie literárneho poznania, kultivovania reči, citové naplnenie. Krajskej súťaži predchádzajú triedne, školské a okresné súťaže vo všetkých okresoch Prešovského kraja.
Výška podpory: 1000 €

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA - 46. ročník
11. - 12. 10. 2013
Cieľom celoslovenského festivalu je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien. Podujatiu predchádzajú okresné a krajské súťaže, výberové kolá v mesiacoch august - september.
Celoslovenský festival sa koná každoročne v mesiaci október v Starej Ľubovni, súčasťou ktorého je rozborový seminár, ktorý vplýva na kvalitatívny rast recitátoriek a otvára priestor na dialóg s odbornou porotou.
Výška podpory: 1500 €

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV - XXXVI. roč.
18. august 2013 v Čirči
Cieľom projektu je predstaviť výsledky práce detských a dospelých folklórnych súborov a skupín, smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií, k ich opakovanému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva. 36. ročník folklórnych slávností piesní a tancov svojou systematickou činnosťou v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva, vzťahom k tradičnej kultúre priťahuje záujem a pozornosť širokej verejnosti, tvorcov a pestovateľov týchto prejavov. Súčasťou programu je aj prezentácia hosťujúcich folklórnych kolektívov. Slávnosti patria medzi významné folklórne podujatia v okrese.
Výška podpory: 600 €

FOTOGRAFICKÉ DIELNE - PHOTOGRAPHY WORKSHOPS - 6. ročník
marec 2013 a október 2013
Fotografické dielne sú určené pre mierne pokročilých až pokročilých od veku 18 rokov neobmedzene. Cieľom dielní je zvyšovať záujem o fotografiu a zároveň rozširovať technické a umelecké znalosti v tejto oblasti umenia.
Lektori: Kamil Varga fotograf, Praha, ČR, Jozef Česla, fotograf, Stará Ľubovňa
Počet účastníkov - max. 12 na jednu dielňu
Marec - výstava fotografií autorov z predošlých ročníkov, uvedenie a krst katalógu fotografií
z predchádzajúcich workshopov 2008 – 2011
Výška podpory: 500 €

AMFO 2013 - krajská súťaž amatérskej fotografie a multimediálnej tvorby
máj - jún 2013
Cieľom súťaže je rozvíjať záujem o fotografiu vo všetkých jej žánroch v rôznej vekovej kategórii ľudí, hlavne mládeže, cieľom je konfrontovať tvorivé výsledky súčasnej tvorby amatérskych fotografov. Výstavou súťažných fotografií motivovať záujem širokej verejnosti o klasickú, ale i digitálnu fotografiu a jej počítačové spracovanie.
Výška podpory: 1000 €
 
 
DOTÁCIA Z MŠ SR
DÚHA - celoslovenská literárna a výtvarná súťaž detí + výstava výtvarnej tvorby detí
máj 2013
Výška podpory: 1160 €