Podujatia

POETICKÁ ĽUBOVŇA

Typ podujatia:
Kultúra
Miesto podujatia:
Stará Ľubovňa Obradná sieň MÚ
Dátum konania:
09.03.2019
Vstupné:
zadarmo

Literárna súťaž začínajúcich dospelých autorov bez obmedzenia veku POETICKÁ ĽUBOVŇA má celoslovenský charakter. Vytvára priestor na rozvíjanie literárnych talentov a možnosť konzultácie s odbornou porotou na rozborovom seminári, nasledujúcom po slávnostnom vyhodnotení súťaže.

 

POETICKÁ ĽUBOVŇA