Zopár slov o Festivale duchovnej piesne

ZAZNELI DUCHOVNÉ PIESNE, KOLEDY I VINŠE

Gréckokatolícky chrám Matky Ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni sa v druhú adventnú nedeľu 9. decembra 2018 stal dejiskom Festivalu duchovnej piesne. S chrámovými piesňami, koledami a vinšmi sa predstavili reprezentanti viacerých kultúr,katolíci západného i východného obradu.
Účastníkov v chráme privítal a festival oficiálne otvoril o. Pavol Tomko, správca tunajšej gréckokatolíckej farnosti. Následne zazneli duchovné piesne, koledy a vinše v podaní dvanástich zoskupení zo Starej Ľubovne, okolitých miest a obcí. V trojhodinovom programe festivalu sa predstavili chrámové zbory zo Starej Ľubovne, Jakubian, Podolínca a Chmeľnice, išlo o prvý blok. V druhom bloku sa predstavili spevácke zbory folklórnych súborov a skupín z obcí Veľký Lipník, Plaveč, Jakubany, Šarišské Jastrabie, Šambron, Údol a Kamienka. Vo svojich typických odevoch sa tak predstavili účinkujúci z historických regiónov Šariš, Spiš i Zamagurie, reprezentanti slovenskej, rusínskej i spišskonemeckej kultúry.
Ani toho roku na festivale nechýbal vzácny hosť, tentokrát zo zahraničia - Spevácky zbor Umeleckej školy Bély Bartóka z Vinohradova z Ukrajiny, ktorý sa prezentoval duchovnými piesňami a koledami zo Zakarpatskej Ukrajiny. Keďže i na tomto území žijú v zhode viaceré národnosti, zbor sa predstavil v ukrajinskom, maďarskom i rusínskom jazyku. Pri ich vystúpení a pri piesni Tichá noc vo viacerých jazykoch sa všetci prítomní zjednotili v duchu blížiacich sa vianočných sviatkov.
Záverečnú bodku za festivalom dal svojím príhovorom riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš, ktorý sa poďakoval všetkým účinkujúcim i organizátorom. Taktiež vyslovil poďakovanie mestu Stará Ľubovňa a primátorovi mesta, p. Ľubošovi Tomkovi, za vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj kultúry. V súvislosti s hosťujúcim zborom z Ukrajiny pripomenul končiaci sa rok 100. výročia vzniku Československej republiky, ktorej súčasťou bola i Podkarpatská rus (súčasná Zakarpatská Ukrajina). Organizátorsky festival zastrešilo Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou v Starej Ľubovni, moderátorskú taktovku pevne držala Darinka Belišová a v programe vystúpilo takmer 200 účinkujúcich. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a už dnes sa všetci tešíme na 25. ročník festivalu, ktorý sa uskutoční v roku 2019.

V. Filičková, ĽOS
foto: M. Petriľak