Týždeň remesiel v Dome kultúry

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO - prezentácia tkáčstva a košikárstva (24. - 25. 5. 2018). Veríme, že aktuálne prebiehajúci "Týždeň remesiel v Dome kultúry" porekadlo len potvrdzuje. Príďte a presvedčte sa sami...